ERASMUS+

Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov v školskom roku 2016/2017 v rámci programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, Kľučová akcia 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov predložila prihlášku s názvom projektu: Vzdelávanie a zvyšovanie odborných zručností pre európsky trh práce.

Tento projekt nebol schválený pre nedostatok finančných prostriedkov.

V školskom roku 2017/2018 plánujeme predložiť  projekt v rámci programu Erasmus+  a dúfame, že bude úspešný. Snahou našej školy je podporiť mobilitu žiakov a učiteľov, a tým zvyšovať zamestnateľnosť na európskom trhu práce.

 Logo Erasmus+1.jpg