Ekonomická olympiáda 2019

Dňa 12. decembra 2019 na našej škole sa uskutočnil už tretí ročník Ekonomickej olympiády.

Organizátorom olympiády bol Inštitút ekonomických a sociálnych analýz. Súťažilo 31 žiakov štvrtého a piateho ročníka. Ich úlohou bolo zvládnuť 25 otázok online textu z ekonomickej oblasti.

Najlepšie výsledky dosiahli:

  1. miesto            Martin BACHURA - V. C
  2. miesto             Tatiana BUJŇÁKOVÁ - V. D
  3. miesto             Dávid KOTULIČ – V. C

Riaditeľ školy odovzdal víťazom diplomy a vecné ceny, ktoré boli zakúpené z prostriedkov Združenia rodičov pri Hotelovej akadémii v Prešove.

Víťazom srdečne blahoželáme a Martinovi a Tatiane želáme veľa šťastia na krajskom kole, ktoré sa uskutoční vo februári 2020 na Prešovskej univerzite.

 

Spracovala: Ing. Lipnická