Danubius - gastro 2014

V dňoch od 29. 01. do 02. 02. 2014 sa organizovala gastronomická výstava v priestoroch Bratislavskej Incheby – „Danubius gastro“ – výstava gastronomických zariadení a výstaviska ponúk cestových kancelárií a organizácií pracujúcich v cestovnom ruchu. Súčasťou výstaviska boli aj prezentačné výstavné kóje 8 vyšších územných samosprávnych krajov.

V priebehu výstavy naša škola zabezpečovala catering pre Úrad Prešovského samosprávneho kraja v rámci výstavy ITF Slovakiatour 2014. Úlohou zabezpečenia boli poverení kolegovia Mgr. Ľudmila Harčariková a Juraj Krajňák. Zo žiakov vypomáhali Soňa Futejová, Anna-Mária Borzová a Veronika Durkáčová.

 Počas trvania podujatia sa vo výstavných kójach Prešovského samosprávneho kraja vystriedalo veľa hostí z družobných miest, veľa zástupcov firiem, ktorých obsluhovali naši žiaci. Zákazníci, vystavovatelia i hostia boli s našou prácou spokojní.

 Všetky náklady na služobnú cestu boli hradené z mimorozpočtových prostriedkov.