CHALLENGE DAY 2017

Aj tohto roku sa mesto Prešov zapojilo do korešpondenčnej súťaže miest v pohybových aktivitách. Na národnej úrovni nám Medzinárodná asociácia športu pre všetkých vyžrebovala za súpera mesto Košice a na medzinárodnej úrovni kubánske mesto Isla de la Juventud /Kuba/ a izraelské mesto Raanana.

Čo je medzinárodný vyzývací deň?
Hlavnou myšlienkou kampane je propagácia zdravého životného štýlu a zapojenie čo najväčšieho počtu obyvateľov mesta do pohybových aktivít počas jedného dňa. Týmto dňom v Prešove bola streda 31. mája 2017. Zapojiť do tejto súťaže sa mohli všetci a to akoukoľvek fyzickou aktivitou, ktorá zvýšila tepovú frekvenciu srdca po dobu 15 minút nepretržite. Fyzickou aktivitou sa rozumie prechádzka, práca v záhradke, korčuľovanie, bicyklovanie, beh, plávanie, fitnes a množstvo iných športových a pohybových aktivít.  O víťazovi rozhodne percentuálny podiel aktívnych účastníkov podujatia z celkového počtu obyvateľov mesta.

Naša škola samozrejme výzvu prijala s počtom zúčastnených osôb 206.

PaedDr. Martina Frantová, vedúca PK TSV