Benátsky karneval - V. D 2014

Tak ako každý rok aj tento sa študenti piateho ročníka na Hotelovej akadémií preukázali pri realizácií praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky svojimi zručnosťami a skúsenosťami, ktoré nadobudli na škole počas ich päťročného štúdia. Žiaci 5.D triedy organizovali slávnostné podujatie – banket pod názvom „Benátsky karneval.“

Prípravy celého podujatia si vyžadovali kolektívnu prácu a zodpovednosť všetkých žiakov, keďže spoločne sme sa podieľali či už na zostavení slávnostného menu, propagácií celej akcie, predaji lístkov, zabezpečení programu aj vyhľadávaní sponzorov. Práve tým patrí naše poďakovanie, pretože nám pomohli nielen so surovinami ale aj finančne.

Deň pred realizáciou banketu sme začali pripravovať miestnosti, slávnostné tabule, výzdobu a snažili sa čo najviac priblížiť k záverečnej fáze. V deň D sme začali usilovne pracovať hneď po našom spoločnom rannom nástupe a slávnostnom otvorení praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky.

Začiatok nášho slávnostného podujatia bol naplánovaný na 17.00 hod. Hostia boli sprevádzaní od recepcie školy a obsluhujúci im ponúkali welcome drink. Manažéri vítali hostí a organizovali všetkých študentov. Po úvodom príhovore nastupovali na scénu obsluhujúci, ktorí sa riadili pokynmi od manažérky odbytového strediska a prezentovali sa spoločnými nástupmi.
Našim hosťom sme pripravili aj tri programové vstupy a to spev, hru na flaute a hru na gitare. V ponuke sme mali aj miešané nápoje, ktoré pripravil náš barman. Výrobné stredisko zvládlo svoju úlohu veľmi dobre, pretože jedlá nie lenže dobre vyzerali, ale aj výborne chutili.

V závere nášho banketu sme sa pri spoločnom nástupe oboznámili s hodnotením a sme veľmi radi, že spokojnosť vyslovili či už hostia tak aj odborná komisia. Veľké poďakovanie patrí našim učiteľom za ich trpezlivosť a všetky vedomosti, ktoré sme vďaka im nadobudli počas nášho pôsobenia na škole.

Dominik Homolka