Barista junior 2012 – Nové Zámky

21.3.2012 sa konal 4.ročník súťaže“ Barista Junior pre rok 2012“, ktorej sa zúčastnilo 16 slovenských mladých baristov a jedna súťažiaca z Českej republiky. Tejto súťaže som sa zúčastnil aj ja, Michal Sukovský zo 4. D triedy. Vynikajúca atmosféra, spravodlivá porota a skvelé organizačné zabezpečenie súťaže zo strany usporiadateľov na čele s Ing.Máriou Grácovou a garantom súťaže Stanislavom Cibuľom, dali výborný punc tomuto podujatiu a nakoniec aj tvorivé výsledky súťažiacich pri príprave lahodnej kávy a jej ekvivalentov v ľubovoľných nápojoch boli tým, čo u prítomných zanechalo iba tie najlepšie spomienky na túto súťaž.

Tento rok sa zmenili pravidlá, resp. pravidlo súťaže a to v tom, že sa mohol zúčastniť len jeden študent z každej zo zúčastnených škôl. Práve ja som mal tú česť, repezentovať našu školu, čo ma veľmi teší.

Na týchto súťažiach je skvelé to, že si súťažiaci môžu deň pred súťažou vyskúšať prípravu espress a cappuccín na tom stroji, na ktorom budú súťažiť. Súťažilo sa v jednej kategórii, ktorá spočívala v príprave 4 espress, 4 cappuccín a 4 voľných nápojov pripravovaných z kávy.

Môj deň „D“ hneď po príchode som sa musel pripraviť, kedže som bol medzi prvými. Každý súťažiaci mal 15 minút na to, aby ukázal čo v ňom je. Ako každého súťažiaceho, aj mňa zmáhal stres, ale po príchode na stage stres z časti opadol a bol som uvoľnený. Veď to bola len súťaž a cieľom nebolo vyhrať, ale zúčastniť sa a hlavne sa porovnať s ostatnými baristami zo stredných škôl. Po skvelých výkonoch prišla na rad porada medzi komisármi, ktorí sa zhodli na tom, že mi udelia cenu za najlepšie cappuccino. Táto cena ma veľmi potešila a posunula ma ďalej v oblasti baristiky a chcenia venovať sa tomu.

Je to skvelá skúsenosť. Odporúčam všetkým, ktorí majú záujem rozvíjať svoje zručnosti a schopnosti v tomto obore. Mne osobne to dalo veľmi veľa a každou súťažou sa posúvam ďalej a ďalej.

 

Michal Sukovský