8th Bartender G&T Cup Competition , Bled, Slovenia 2013

V termíne 03 0.4. – 05. 04. sa konal 8th Bartender G&T Cup Competition v Slovinskom Blede, Súťaže sa zúčastinilo 25 barmanov zo Slovenska, Česka, Talianska, Chorvátska a Slovinska. Našu školu sme v Slovinsku zastupovali dvaja žiaci – Michal Sukovský a Kristián Schlachta z V. D triedy. Na súťaž nás sprevádzali riaditeľ školy MVDr. Šenko Jozef a Mgr. Harčariková Ľudmila.

Súťaž prebiehala ako každý rok. Prvá časť súťaže pozostávala z vedomostného testu ktorý obsahoval 50 otázok. Test bol samozrejme v anglickom jazyku a museli sme preukázať svoje vedomosti z oblasti barovej kultúry ale aj tovaroznalectva. Každoročne však organizátori pripravia pre účastníkov prekvapenie – vo forme inovácie súťaže. Tohto roku to bol tzv. Magic Box – „ zázračný stôl“. Po odkrytí stola sa pred nami objavili sirupy, ovocné šťavy, Bacardi a čerstvé ovocie. V tejto disciplíne sme  museli v priebehu 90 minút zostaviť receptúru zo surovín ktoré sme vopred nepoznali. Degustácia ingrediencií bola zakázaná.

Vyvrcholením celého dňa bola samotná mixológia vymyslených drinkov. V časovom limite 10 minút každý zúčastnený pripravil 5 porcií long drinku. Tak ako na každej barmanskej súťaži aj na tejto sa hodnotili – technika prípravy nápojov, chuť, vôňa a taktiež celkový dojem z pripravených nápojov.

Na súťaži sme získali Kristián 6. miesto a  Michal  9. miesto.

Na súťaž nás pripravovala Mgr. Harčariková Ľudmila

Michal a Kristián