7th Bartender G&T Cup Competition, Bled, Slovenia 2012

12. 4. 2012 sa konal 7. ročník barmanskej súťaže v Slovinskom Blede, ktorej sa zúčastnilo 21 barmanov zo Slovenska, Česka, Slovinska a Malty. Našu školu sme na súťaži zastupovali dvaja – Michal Sukovský a Kristián Schlachta zo 4. D.

Organizátori tejto súťaže si pripravili ako každý rok vedomostný test v ktorom bolo našou úlohou zodpovedať na päťdesiat otázok z oblasti barovej kultúry. Druhou disciplínou tento rok bolo čapovanie piva alebo točenie piva V tejto zábavnej disciplíne mal každý zúčastnený v časovom limite načapovať pivo ktoré malo obsahovať presný objem a samozrejme aj dokonalú penu. Avšak vyvrcholením bola samotná mixológia drinkov. V časovom limite 10 minút sme mali pripraviť 6 pocií long drinku – fancy, do ktorého sme museli ako povinnú ingredienciu použiť Bacardi superior. Pri hodnotení sa prihliadalo na  technicku pri príprave nápoja, na chuť a  vôňu pripravovaného nápoja a na celkový vzhľad súťažného nápoja.

Aj napriek tomu, že sme tentokrát pre školu nezískali žiadne ocenenie nás veľmi teší, že sme dostali možnosť reprezentovať našu školu v Slovinskom Blede, pretože každou súťažou rastieme a napredujeme.


Poďakovanie patrí vedeniu školy, že nám umožňuje účastniť sa podobných podujatiach - nášmu pánovi riaditeľovi MVDr. Jozefovi Šenkovi ktorý dopĺňal našu zostavu v Blede ale tiež Mgr. Marekovi Sotákovi.

Tešíme sa na ďalšie súťaže.

Michal Él Niňo Sukovský, Kristián Kiko Schlachta