13. ročník G&T Cup 2018

V dňoch 10. – 12. 04. 2018 sa konal v Slovinskom Blede už 13. ročník medzinárodnej barmanskej súťaže „G&T Cup 2018“. Súťaž pozostávala z písania vedomostného testu v deň príchodu, z oblasti tovaroznalectva a vedomostí o medzinárodných receptúrach miešaných nápojov. V druhý deň, sme sa v skorých ranných hodinách presunuli do Ľubľany, kde v prostredí krásneho päť hviezdičkového hotela na terase dvadsiateho poschodia prebehla druhá časť súťaže – samotné miešanie nápojov. Témou tohto ročníka bolo 'Cocktail and Music'.

Našu školu na súťaži reprezentovali žiaci:

Dominik Dobránsky, z III. B triedy,  ktorému bola priradená hudba typu – blues a spirit – Monkey Shoulder Blended Malt Scotch Whisky.

Matej Batík, z III. B triedy, ktorému bola priradená hudba typu – latino – a spirit – Tequila Herradura Resposado.

Obaja súťažiaci museli vytvoriť vlastný fancy drink z priradených nápojov a prezentovať svoje barmanské zručnosti pred technickou a chuťovou komisiou. Súčasťou dotvorenia celkového dojmu a prezentácie súťažiacich bolo aj vhodné oblečenie a tiež prezentovanie svojho drinku a práce pútavým príbehom, samozrejme v anglickom jazyku.

Náročnú, no veľmi zaujímanú súťaž žiaci zvládli na výbornú a z podujatia sme si doniesli ocenenie za najlepšie napísaný test.

Aktívnou účasťou na súťažiach podobného typu, žiaci získavajú nové vedomostí, skúsenosti a hlavne nové kontakty a priateľstvá.

Na súťaž žiakov pripravovali Mgr. Harčariková a Mgr. Šebej, MBA.