10. ročník G&T Cup v Blede, Slovinsko

V dňoch 14. 04. 2015 až 17. 04. 2015 sa konal 10. ročník barmanskej súťaže G&T Cup v slovinskom Blede.

Súťaže sa zúčastnili dvojčlenné družstvá zo štátov  - Slovinsko, Portugalsko, Čierna Hora, Macedónsko, Česká republika a tiež žiaci našej hotelovej akadémie. Za školu nás reprezentovali žiačky: Palgutová Ivana zo IV. B triedy a Špirková Darina z II. B triedy.

10. ročník G&T Cup – prebiehal dňa 16. Apríla 2015 v disciplínach:

- barmanskej – každý súťažiaci pripravoval 4 porcie fancy drinku, do ktorého bolo povinnosťou použiť 8 cl vína firmy MONTIS zo Slovinska a ľubovoľný produkt z produkcie krajiny súťažiaceho.

- baristickej – v ktorej každý súťažiaci pripravoval 4 porcie espressa, 4 porcie cappuccina a 4 porcie fancy drinku s použitím likéru firmy Montis zo Slovinska, ľubovoľného produktu z produkcie krajiny súťažiaceho a espressa.

Prípravu drinkov predchádzalo vypracovanie písomného testu z vedomostí v oblasti barmanstva, baristiky, gastronómie a všeobecného prehľadu v anglickom jazyku. Ivana Palgutová sa zúčastnila oboch disciplín. V barmanskej disciplíne získala krásne 3. miesto a baristickej súťaži sa umiestnila na 6. mieste. Darina Špirková súťažila v barmanskej disciplíne a umiestnila sa na 12. mieste.

Deň po súťaži bola organizovaná exkurzia do historického centra hlavného mesta Slovinska Ljublajny a do pivovaru UNION, ktorý sa nachádza tiež v hlavnom meste a následná exkurzia do rodinného vinárstva MONTIS hlavného sponzora súťaže a do prímorského mestečka Koper.Žiačky vzorne reprezentovali školu, získali krásne ocenenia a cenné skúsenosti. Spoznali veľa nových ľudí a kultúru Slovinska, čo bolo veľmi obohacujúce.