Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky 2022

Legendy rocku

20220413135011_pjimage

Späť do budúcnosti

20220406124143_pcoz_vc_2022

Karneval v Benátkach

20220401140315_pjimage(1)

Prvé výročie otvorenia Disneylandu na Slovensku

20220328125355_pcoz_v.a_2022

Rozhoduješ sa kam na strednú školu a chceš byť úspešný?
Príď a pridaj sa do tímu hotelky!

Máme dlhoročné skúsenosti v odbore, výborné výsledky, dobré meno a bohaté domáce i zahraničné kontakty a aktivity.
Hotelová akadémia sa nachádza v krajskom meste Prešov, v centre mesta, čím má strategicky výbornú polohu pre dochádzanie žiakov na vyučovanie.

Záujemcom o štúdium na našej škole ponúkame:

Okrem toho ponúkame:

Nájdeš nás aj na www.kamnastrednu.sk

Hodnoty, o ktoré sa opierame pri budovaní koncepcie modernej školy

hodnoty

Motto školy

"Spájame tradíciu s budúcnosťou vo vzdelávaní
v oblasti gastronómie a hotelierstva."

Jozef Šenko, riaditeľ školy