KRITÉRIÁ
pre prijímacie konanie pre školský rok 2021/2022

 

pdf-icon.jpg Kritériá pre prijímacie konanie pre školský rok 2021/2022