Valentínska kvapka krvi

S Dňom zaľúbených – 14. februárom – je už tradične spojená jedna z najväčších náborových kampaní SČK – darcovstvo krvi. Zapájajú sa do nej tisíce ľudí a mnohí z nich sú prvodarcovia.

Aj Hotelka každoročne prispela desiatkami darcov, čo bolo dôkazom toho, že mladí ľudia nie sú sebeckí, vedia myslieť na iných, v tomto prípade úplne cudzích ľudí. Inak by tomu nebolo ani toho roku, termín sme mali rezervovaný, ale spoločnosť zápasí s veľkým problémom. Ten však nemôže zabrániť ľuďom pomáhať si. Práve naopak.

Ak sa rozhodnete pre túto spoločensky prospešnú vec, musíte mať 18+, výborný zdravotný stav a objednať sa na telefónnom čísle 051/7011825 (TS Prešov, Hollého ul.). Nezabudnite na OP a Preukaz darcu (ak ho už máte). ĎAKUJEME.

                                                                                              Žiacka školská rada pri HA