Európsky týždeň športu 2020

Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. V roku 2020 si pripomenieme jeho 6. ročník. Hlavnou témou kampane ostáva „#BeActive“, ktorá má nabádať k pohybu, a to nielen počas Európskeho týždňa športu, ale po celý rok.

Naša škola sa zapojí do uvedenej akcie BeActive School Day od 14. 9. 2020 do 9. 10. 2020, počas vyučovacích hodín telesnej výchovy.

Každý žiak školy zabehne vzdialenosť 1.500 m okolo Torysy. Študenti oslobodený od TSV danú vzdialenosť prejdú.

 

Organizátor akcie je Mgr. M. Pažický s kolegami z TSV