EČ a PFIČ MS 2019

E-Maturita 2019

Tak ako aj v predchádzajúcich školských rokoch NÚCEM zahajuje rok 2019 v systéme e-Test realizáciou    certifikačných testovaní.
E-Maturita 2019 sa uskutoční v dňoch 12. a  14. marca 2019. Maturanti  na tzv. certifikačných stredných školách, ktorí majú záujem maturovať elektronicky, si budú môcť vyskúšať E-Maturitu v rámci Generálnej skúšky E- Maturity v dňoch 5. a 6. február 2019. Účasť žiakov na E-Maturite je dobrovoľná. Žiaci sa však musia povinne zúčastniť generálnej skúšky.

Viac informácií nájdete na http://www.etest.sk/e-maturita-2019/.

E-MATURITA 2019 základné informácie pre žiakov

Termíny MS 2019

Časový rozpis EČ a PFIČ MS 2019