EČ a PFIČ MS 2018

E-Maturita 2018

Tak ako aj v predchádzajúcich školských rokoch NÚCEM zahajuje rok 2018 v systéme e-Test realizáciou certifikačných testovaní.
E-Maturita 2018 sa uskutoční v dňoch 13. a  15. marca 2018. Maturanti  na tzv. certifikačných stredných školách, ktorí majú záujem maturovať elektronicky, si budú môcť vyskúšať E-Maturitu v rámci Generálnej skúšky E- Maturity v dňoch 6. a 7. február 2018. Účasť žiakov na E-Maturite je dobrovoľná. Žiaci sa však musia povinne zúčastniť generálnej skúšky.

Viac informácií nájdete na http://www.etest.sk/e-maturita-2018/.

Ukážky vyplnených odpoveďových hárkov

Pokyny na vyplňovanie odpoveďových hárkov

Termíny EČ a PFIČ MS 2018

Pokyny pre žiakov

ČASOVÝ ROZPIS EČ A FPIČ MS 2018

Prezentácia k MS pre žiakov

Pokyny a informácie pre maturantov