Pracovníci strediska odbornej praxe Floriánka

Vedúca strediska odbornej praxe UNIGAST-reštaurácia Floriánka a školskej jedálne: Franková Marcela

Prevádzkoví pracovníci:

Komarová Margita
Macejová Erika
Štiborová Helena