Pracovníci strediska odbornej praxe Floriánka

Vedúca strediska odbornej praxe UNIGAST- reštaurácia Floriánka a školskej jedálne: Franková Marcela

Prevádzkoví pracovníci:

Maťuťová Alena
Škopárová Daniela
Štiborová Helena