PK odborných technologických predmetov

 

Vedúci PK: Ing. Mgr. Alena Goliašová

Členovia PK:

Ing. Anna Bačíková

Ing. Lucia Bučková

Ing. Mgr. Alena Goliašová

Mgr. Gabriela Jankaničová

MVDr. Juliána Mihályová

PaedDr. Gabriela Mojzešová

MVDr. Angela Strečková

PhDr. Marek Šebej, MBA

MVDr. Jozef Šenko

Mgr. Marek Gajdoš

Ing. Veronika Vojtková

Ing. Adela Vašková