PK odborných ekonomických predmetov

 

Vedúci PK: Ing. Marta Kalinová

Členovia PK:

Mgr. Karol Baňas

Ing. Marta Kalinová

Ing. Antónia Kolenková

Ing. Ján Kuchárik

Mgr. Oľga Korbová

Ing. Mária Lipnická

PhDr. Dana Maťašová

Ing. Petra Miháliková

PhDr. Marek Šebej, MBA

Ing. Monika Tóthová, PhD.

Ing. Slavomíra Turčinová

Ing. Daniela Vargová

Ing. Alena Vitkovičová