Zoznam pedagogických zamestnancov

 1. Bačiková Anna, Ing.                                                     
 2. Badžanová Zuzana, Mgr.                              
 3. Baňas Karol, Mgr.        
 4. Bartko Matúš, Mgr. PhD.                                               
 5. Bavoľárová Zuzana, Mgr.                             
 6. Beisetzerová Lýgia, PhDr.                                           
 7. Borodáčová Valéria, Mgr.                             
 8. Bučková Lucia, Ing.                                                     
 9. Daňko Jaroslav, Mgr.                                               
 10. Dupaľová Zuzana, Mgr.                 
 11. Frantová Martina, PaedDr.                                          
 12. Goliašová Alena, Ing., Mgr.                                                                        
 13. Harčariková Ľudmila, Mgr.                                         
 14. Hutňanová Ingrid, Mgr.                                
 15. Ignatová Beáta, Mgr.                                     
 16. Iľková Anastázia, Mgr.                                 
 17. Jankaničová Gabriela, Mgr.                                         
 18. Kalinová Marta, Ing.                                                    
 19. Kolenková Antónia, Ing.                               
 20. Korbová Oľga, Mgr.                 
 21. Krompaská Ľudmila, Mgr.                                                                       
 22. Kuchár Peter, PaedDr.                                  
 23. Kuchárik Ján, Ing.                                                        
 24. Kuchárová Svetlana, Mgr.
 25. Kukurová Erika, Mgr.                                                                          
 26. Lipnická Mária, Ing.                                                     
 27. Maťašová Dana, PhDr.                                  
 28. Miháliková Petra, Ing.                                   
 29. Mihályová Juliána, MVDr., Mgr.                 
 30. Mojzešová Gabriela, PaedDr.
 31. Olejárová Katarína, Mgr.                                     
 32. Pažický Milan, Mgr.                                                    
 33. Pipková Andrea, Mgr.                                   
 34. Pľutová Anna, Ing.                                                       
 35. Rozumová Markéta, Mgr.                             
 36. Rudá Lucia, Mgr.                                                                      
 37. Strečková Angela, MVDr.                                           
 38. Sučková Tatiana, Mgr.
 39. Szmolková Zuzana, Mgr.                                  
 40. Šebej Marek, PhDr., MBA                                                       
 41. Šenko Jozef, MVDr.                                                    
 42. Šimčíková Martina, Mgr.                              
 43. Štefanková Viera, Mgr.   
 44. Tapsak Nathaniel                                                  
 45. Tomková Zuzana, Mgr.                                 
 46. Tóthová Monika, Ing., PhD.                                        
 47. Turčinová Slavomíra, Ing.                                           
 48. Vargová Daniela, Ing.
 49. Vašková Adela, Ing.                                   
 50. Vitkovičová Alena, Ing                                 
 51. Vojtková Veronika, Ing.                                
 52. Gajdoš Marek, Mgr.  - externý učiteľ