Zoznam pedagogických zamestnancov

 1. Bačiková Anna, Ing.                                                             
 2. Badžanová Zuzana, Mgr.                                     
 3. Baňas Karol, Mgr.
 4. Bavoľárová Zuzana, Mgr.                                    
 5. Beisetzerová Lýgia, PhDr.                                     
 6. Borodáčová Valéria, Mgr.                                    
 7. Bučková Lucia, Ing.                                              
 8. Daňko Jaroslav, Mgr.
 9. Dupaľová Zuzana, Mgr.                                       
 10. Frantová Martina, PaedDr.                                   
 11. Goliašová Alena, Ing., Mgr.                                                  
 12. Harčariková Ľudmila, Mgr.  
 13. Himičová Martina, Mgr.                        
 14. Hutňanová Ingrid, Mgr.                                        
 15. Ignatová Beáta, Mgr.                                            
 16. Iľková Anastázia, Mgr.                                         
 17. Jankaničová Gabriela, Mgr.                                 
 18. Kalinová Marta, Ing.                                                             
 19. Kolenková Antónia, Ing.                                       
 20. Korbová Oľga, Mgr.                                               
 21. Krompaská Ľudmila, Mgr.                                                   
 22. Kuchár Peter, PaedDr.                                            
 23. Kuchárik Ján, Ing.                                                  
 24. Kuchárová Svetlana, Mgr.    
 25. Lipnická Mária, Ing.                                              
 26. Maťašová Dana, PhDr.                                         
 27. Miháliková Petra, Ing.                                           
 28. Mihályová Juliána, MVDr., Mgr.                         
 29. Mojzešová Gabriela, PaedDr.               
 30. Olejárová Katarína, Mgr.                      
 31. Pažický Milan, Mgr.                                               
 32. Pipková Andrea, Mgr.                                            
 33. Pľutová Anna, Ing.  
 34. Radačovský Ondrej, Mgr.                                     
 35. Rozumová Markéta, Mgr.                                    
 36. Rudá Lucia, Mgr.                                                    
 37. Strečková Angela, MVDr.                                     
 38. Sučková Tatiana, Mgr.          
 39. Szmolková Zuzana, Mgr.                      
 40. Šebej Marek, PhDr.                                                
 41. Šenko Jozef, MVDr.                                               
 42. Tomková Zuzana, Mgr.                                        
 43. Tóthová Monika, Ing., PhD.                                 
 44. Turčinová Slavomíra, Ing.                                    
 45. Vargová Daniela, Ing.
 46. Vašková Adela, Ing.                               
 47. Vitkovičová Alena, Ing
  48.   Vojtková Veronika, Ing.