Banket pri príležitosti „Prvá plavba lode Valéria po Stredozemnom mori“

Začiatky našej prípravy na banket boli zložité. Hoci funkcie sme si rozdelili hneď, s jedlami to už bolo ťažšie.

viac info

Vianočná Budapešť 2018

1. 12. 2018 sme v rámci krúžku „Vlakom i peši nielen po Slovensku“ navštívili Budapešť. Prešli sme sa historickým centrom metropoly. Prezreli sme si najdôležitejšie pamiatky a popri tom sme si užívali príjemnú atmosféru vianočných trhov hoci v riadnej decembrovej zime.

viac info

Divadelné predstavenie G. B. Shaw - Pygmalion

Dňa 28.11.2018 sa 20 vybraní žiaci druhého až piateho ročníka Hotelovej akadémie a 2 učiteľky (Mgr. M. Šimčíková a PhDr. L. Beisetzerová) zúčastnili na divadelnom predstavení v anglickom jazyku. Ani chladné ráno neubralo z očakávania pekného umeleckého zážitku. Historická budova Starej radnice v centre mesta poskytla dôstojný priestor na pravdepodobne najúspešnejšiu hru G.B. Showa Pygmalion.

viac info

Život áno, drogu nie!

Bolo to dňa 16. 11. 2018, keď sme sa zúčastnili súťaže s názvom Nie drogám. Pozostávala z troch disciplín, ktoré sa nám veľmi páčili. Všetko záležalo od našej spolupráce, rýchlosti a obratnosti. Každý jeden z nás bol v športovom zápale odhodlaný dať do toho všetko.

viac info

VIANOČNÁ VIEDEŇ a BRATISLAVA 2018

24. 11. 2018 sme v rámci krúžku „Vlakom i peši nielen po Slovensku“ navštívili Viedeň i Bratislavu. Poprechádzali sme sa historickým centrom metropol na Dunaji a nasávali ich vianočnú atmosféru.

viac info

Bidfood expo 2018

Dňa 21. – 22. novembra sa v Liptovskom Mikuláši konala najväčšia gastronomická udalosť roka pre odbornú verejnosť s michelinskými kuchármi Bidfood expo 2018.

viac info

Záložka do kníh spája slovenské školy

V mesiacoch september až november prebiehal na celom Slovensku projekt s názvom Záložka do kníh spája slovenské školy.

viac info

Imatrikulácia alebo „imatka” sa niesla v znamení dobrej nálady

Imatrikulácia prvákov sa už u nás stala „malou tradíciou“. Ale, ako to vlastne celé prebiehalo?

viac info

Prepojenie teórie s praxou pomocou programu HOTS na Hotelovej akadémii v Prešove

V roku 1998 Hotelová akadémia Prešov nadviazala spoluprácu s Nadáciou pre vzdelávanie v hotelierstve - La Fondation pour la Formation Hôteliere (FFH) so sídlom v Ženeve (Švajčiarsko). V apríli 2015 sa v priestoroch Hotelovej akadémie Prešov uskutočnil seminár venovaný „Prevádzkovému a strategickému plánovaniu pri prevádzke hotela“. Účastníkmi seminára boli aj učitelia odborných ekonomických predmetov na Hotelovej akadémii Prešov.

viac info

Exkurzia v pivovare

Na začiatku októbra sa žiaci druhých ročníkov zúčastnili na exkurzie v pivovare Šariš vo Veľkom Šariši. Profesionánle odprezentovaný postup výroby piva ako aj skladovanie a expedícia piva určite zhmotnil teoretické poznatky z hodín TOB a prispel tak k uceleniu učiva.

viac info
<<< 1 2