Svetový deň zdravia 2018

7. apríl je vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou za Svetový deň zdravia. Témou tohoročného dňa bola Prevencia nadváhy a obezity.

viac info

...opäť na divadelných doskách

Je tomu už druhý rok, čo sa šikovní a kreatívni študenti pustili do nacvičovania krátkeho sketchu vo francúzskom jazyku v rámci krúžku Francúzske divadlo – FJ kreatívne. Od začiatku nového školského roka žiaci 2., 3. a 4. ročníka (II.A – Natália Uličná, Lukáš Olekšák, III.C – Ivana Kuchárová, Erik Michňák, Miriama Sabolová, Viktória Sciranková, IV.D – Petra Kentošová a Dominik Onofrej) neúnavne nacvičovali a skúšali novú hru, ktorá je mimochodom tematicky veľmi blízka ich odboru. Hra nesie názov Panique au Palace od súčasnej francúzskej autorky Anne-Sophie Nédélec.

viac info

Študentská vedecká aktivita 2018

Dňa 12. 4. 2018 bola IV. D na odbornej exkurzii v Poprade. Zúčastnili sme sa konferencie Študentská vedecká aktivita 2018, ktorú organizovala Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.

viac info

Tour de Prešov

Dňa 6. apríla, v piatok, sa žiaci V. A triedy vybrali na menšiu exkurziu po Prešove.

viac info

Noc v krajine zázrakov

Dňa 7. 3. 2018 naša trieda III. C zorganizovala recepciu, ktorej téma bola "Noc v krajine zázrakov". Naša recepcia sa konala v miestnosti C1, výzdoba bola inšpirovaná filmom Alica v krajine zázrakov.

viac info

Slovensko prvýkrát oslávi Svetový deň stolného tenisu pre všetkých

Svetový deň stolného tenisu pre všetkých - WORLD TABLE TENNIS for all DAY bol vyhlásený svetovou federáciou stolného tenisu ITTF na deň 6. apríl. Vo svete sa bude konať už 4. ročník, počet prihlásených krajín každým rokom stúpa. Slovensko sa v tomto roku prvýkrát prihlásilo do celosvetových osláv stolného tenisu, ktorý sa aj u nás teší veľkej popularite.

viac info

Festival Svätojánskej noci

Dňa 21. marca 2018 sme zorganizovali slávnostnú recepciu III. A triedy pri príležitosti Festivalu Svätojánskej noci.

viac info

Rande naslepo

Pre našu recepciu, organizovanú pri príležitosti 20. výročia založenia firmy Figaro, sme si vybrali názov Rande naslepo. Chceli sme niečo iné a zaujímavé a myslím, že sa nám to aj podarilo.

viac info

Tohtoročný netradičný Valentín

Animácia v hoteli je voliteľným predmetom vo štvrtom ročníku na Hotelovej akadémii. Žiaci IV. B pripravili ostatným v súvislosti so sviatkom sv. Valentína animačný program, ktorý začal ešte pred Valentínom a ... vlastne ešte neskončil.

viac info

Valentínska kvapka krvi 2018

16. 2. 2018 ste si mohli všimnúť pri učebni A1 od 1. po 5. vyučovaciu hodinu nezvyčajne veľa ľudí. Vyžiadala si ich každoročná akcia našej školy. Buď o kvapku lepší, to je motto tejto akcie. Pri tejto príležitosti môžete spraviť dobrý skutok tým, že pôjdete darovať svoju krv, ak máte 18+. Priemerne sa sa jej zúčastní okolo 80 - 90 ľudí v spolupráci so Spojenou školou na Kollárovej ulici Dopravným učilišťom z Konštantínovej ulice.

viac info
<<< 1 2 3 4 5