Žiacka rada

 

pdf-icon.jpg Plán práce žiackej školskej rady na školský rok 2019/2020

pdf-icon.jpg Štatút žiackej školskej rady

 ppt-icon.jpg Prezentácia projektov Komprax

 

Zloženie žiackej školskej rady 

Predseda: Ema Kučerenková, III. D

Podpredseda: Šimon Tkáč, I. C

Zapisovateľ: Katarína Švarná, III. D

 

Členovia ŽŠR:

Dorota Bučková, I. C

Kristína Gočová, I. B

Miroslava Dziaková, I. B

Emma Balážová, II. C

Katarína Lysinová, II. C