Žiacka rada

 

pdf-icon.jpg Plán práce ŽŠR na školský rok 2018/2019

pdf-icon.jpg Štatút žiackej školskej rady

 ppt-icon.jpg Prezentácia projektov Komprax

 

Zloženie žiackej školskej rady 

Predseda: Lukáš Olekšák – III. A

Podpredseda: Ema Kučerenková – II. D

Zapisovateľ: Katarína Potočná – II. D

Fotograf: Alexandra Sokolová – V. C, Šimon Murcko – I. D

 

Členovia ŽŠR:

Júlia Čarabová – II. D

Mia Tarcalová – III. A

Erika Tkáčová – III. A

Tímea Suchárová – III. A

Vanesa Petríková – III. A

Bianka Šťastná – III. A