Žiacka rada

pdf-icon.jpg  Plán práce ZŠR na školský rok 2017/2018

pdf-icon.jpg Štatút žiackej školskej rady

 ppt-icon.jpg Prezentácia projektov Komprax

 

Zloženie žiackej školskej rady 

Predseda: Karin Kožlejová – II. A

Podpredseda: Lukáš Olekšák – II. A

Zapisovateľ: Ivana Kuchárová – III. C

Fotograf: Alexandra Sokolová – IV. C

 

Členovia ŽŠR:

Tatiana Krajňáková – V. D

Petra Dragoňová – V. B

Mia Tarcalová – II. A

Erika Tkáčová – II. A

Tímea Suchárová – II. A

Mária Magdaléna Petrová – II. A

Barbora Karnišová – II. A

Kamila Vargová – II. A

Bianka Šťastná – II. A