Zastupovanie

 

Hotelová akademia Prešov, Baštova 32

pondelok 27.10.2014
 

 chýbajúci
Greifová, Mojzešová, Soták,  
XX,  


 zastupovanie
chýbajúci hodina trieda predmet učebňa zastupujúci typ zastupovania poznámka
Greifová 1 III.C PXA P3 Krompaská P  
  2 III.C PXA P3 Krompaská P  
  3 III.C PXA P3 Krompaská P  
  4 III.C PXA P3 Krompaská P  
  5 III.C PXA P3 Krompaská P  
  6 III.C PXA P3 Krompaská P  
Mojzešová 2 III.D TOB C3 Cichá S Spojiť s TOB III.D C2
  3 III.D TOB C3 Cichá S Spojiť s TOB III.D C2
  6 II.B CCJ C7 Jankaničová S Spojiť s CCJ II.B S1
  7 II.B CCJ C7 Jankaničová S Spojiť s CCJ II.B S1
  8 II.B CCJ C7 Jankaničová S Spojiť s CCJ II.B S1
  9 II.B CCJ C7 Cichá S Spojiť s CCJ II.B S3
  10 II.B CCJ C7 Cichá S Spojiť s CCJ II.B S3
Soták 3 IV.D ANK D3 Kuchárová S Spojiť v A2
  4 III.D 2AJ D3 Bačinská MP Miesto 1NJ III.D 7.hod


 náhrada za učebňu
učebňa hodina trieda predmet vyučujúci náhradná učebňa poznámka
XX 5 II.D 2RJ Ma    
24.10.2014 13:46   generované programom Zastupovanie 4.1 © RNDr.Červený   www.cerveny.sk