Hotelová akademia Prešov, Baštova 32

 

utorok 25.10.2016
 

 chýbajúci
Borodáčová (7..7), Baňas (7..7), Beisetzerová (7..7), Daňko (7..7), Feľbaba (7..7), Frantová (7..7), Greifová (7..7), Harčariková (7..7), Hutňanová (7..7), Ignatová (7..7), Iľková (7..7), Jankaničová (7..7), Korbová (7..7), Kuchárik (7..7), Kuchár (7..7), Kuchárová (7..7), Miháliková (7..7), Mojzešová (7..7), Maťašová (7..7), Mihályová (7..7), Pažický (7..7), Pipková (7..7), Rudá (7..7), Rozumová (7..7), Strečková (7..7), Štefanková (7..7), Soták, Šebej (7..7), Tomková (7..7), Tóthová (7..7), Vitkovičová (7..7),  
IV.D,  
B4 (6..7), C1, C2, C3, C5 (7..7),  


 zastupovanie
chýbajúci hodina trieda predmet učebňa zastupujúci typ zastupovania poznámka
Borodáčová 7 I.B 1AJ C8 -----   obed
Baňas 7 V.A HGM E4 -----   obed
Beisetzerová 7 IV.A 1AJ D5 -----   obed
Feľbaba 7 II.C OBN D4 -----   obed
Hutňanová 7 I.C 2RJ D1 -----   obed
Ignatová 7 III.A SJL A4 -----   obed
Iľková 7 I.D 2NJ D2 -----   obed
Kuchár 7 I.A DEJ A1     odučí praktikant
Kuchárová 7 III.C 2NJ B5 -----   obed
Miháliková 7 V.D ÚČT D1 -----   obed
Mojzešová 7 II.B CCJ S3 Bačiková S Spojiť s CCJ II.B S1
Maťašová 7 V.C ÚČT B3 -----   obed
Rudá 7 I.C 1AJ B2 -----   obed
Rozumová 7 III.D 2FJ F1 -----   obed
Štefanková 7 V.C 1AJ D3 -----   presun na 1.hod do E1
Soták 2 V.D 2AJ D3 Borodáčová MP Miesto 1AJ IV.D
Šebej 7 I.D TOB C3 -----   obed


 náhrada za učebňu
učebňa hodina trieda predmet vyučujúci náhradná učebňa poznámka
B4 6 III.D MAT Kb A5  
B4 7 V.D ÚČT Mh D1  
C2 1 I.A TOB Bu A5  
C2 2 I.A TOB Bu A5  
C2 3 III.A TOB Ci C5  
C2 4 III.A TOB Ci C5  
C2 5 III.C TOB Bu E3 IV.B s Ru presun do A3
C2 6 III.C TOB Bu E3  
C3 1 I.A TOB Šo C5  
C3 2 I.A TOB Šo C5  
C3 3 III.A TOB Šg E5 V.A so Šb presun do D3
C3 4 III.A TOB Šg E5  
C3 5 III.C TOB Ha C5 príprava na akciu
C3 6 III.C TOB Ha C9  
C3 7 I.D TOB Šb   obed


 oznam

Súvislá prax - IV. D

PRESUNY VYUCOVANIA:

V. C/2S so Sf - presun zo 7.hod na 1. hod do E1.

V. A/2S - 3. hod so Šb presun z E5 do D3.

IV.B/Ru - 5. hod presun z E3 do A3.

III. C s Ha - 5., 6 hod - príprava C5 na akciu - INFO Floriánka.
 


24.10.2016 16:25   generované programom Zastupovanie 4.1 © RNDr.Červený   www.cerveny.sk