Zastupovanie

piatok 27.3.2015
 

 chýbajúci
Daňko, Džubarová (1..3), Háberová (6..10), Kuchárik (1..5), Kuľková, Maňko (3..10), Rudyová (1..3), Štefanková (1..3), Tomková (1..3),  
I.C (1..3), I.D (1..3), II.B (1..3), II.C (1..3), II.D, IV.C,  
C1, XX,  


 zastupovanie
chýbajúci hodina trieda predmet učebňa zastupujúci typ zastupovania poznámka
Daňko 3 III.C MAT E1 Krajňák MP Miesto TOB I.C
  5 I.B MAT A2 Beisetzerová S spolu v A2, 2S miesto 7.hod
  7 III.D MAT B4 -----   obed
Džubarová 2 IV.B ANK E2 Pľutová MP Miesto INF II.C v F3
  3 II.A 1AJ A3 Servátková MP Miesto ADK II.D F2
Háberová 3 V.C 1AJ E4 Kuchárová MP Miesto 2RJ II.B
  6 V.A ANK B3 -----   obed
Kuchárik 3 V.B EKO B1 Kalinová MP Miesto HGM IV.C
  4 V.D EKO D1 Miháliková MP miesto EKO IV.C
Kuľková 4 V.B ÚČT E4 Lacek P  
  5 I.C ADK F2 Uhlárová P  
  6 III.D ÚČT E4 Lacek P  
  7 I.B ADK F2 Uhlárová P  
Maňko 6 V.C 2RJ A5 -----   obed (platí, ak sa kolega nevráti)
Tomková 2 IV.B 1AJ D3 Bavoľárová MP Miesto SJL II.B A4


 náhrada za učebňu
učebňa hodina trieda predmet vyučujúci náhradná učebňa poznámka
C1 3 V.C 1AJ Hb E4  
C1 4 V.D EKO Kk D1  
C1 5 V.C SJL Ba D5  
C1 6 V.C 2RJ Ma A5  
XX 3 I.A NBV Su B2  


 oznam


Divadlo AJ - vybrane triedy (I.D/1S, I.C, II.B, II.C/1S).

od 1.-3 h., 4 hod. pokracuje vyucovanie. Z: Sf, Hb, To, Ru, Dz.
 


26.3.2015 13:48   generované programom Zastupovanie 4.1 © RNDr.Červený   www.cerveny.sk