Zastupovanie

 

pondelok 3.11.2014
 

 chýbajúci
Greifová, Vargová (2..2),  
IV.D,  
XX,  


 zastupovanie
chýbajúci hodina trieda predmet učebňa zastupujúci typ zastupovania poznámka
Greifová 1 III.C PXA P3 Krompaská P  
  2 III.C PXA P3 Krompaská P  
  3 III.C PXA P3 Krompaská P  
  4 III.C PXA P3 Krompaská P  
  5 III.C PXA P3 Krompaská P  
  6 III.C PXA P3 Krompaská P  
Vargová 2 I.C INF F3 Lipnická MP Miesto ÚČT IV.D


 náhrada za učebňu
učebňa hodina trieda predmet vyučujúci náhradná učebňa poznámka
XX 5 II.D 2RJ Ma B2  
29.10.2014 14:17   generované programom Zastupovanie 4.1 © RNDr.Červený   www.cerveny.sk