Zastupovanie

utorok 11.4.2017
 

 chýbajúci
Borodáčová (5..10), Greifová, Harčariková, Krajňák, Rozumová, Soták,  
IV.B,  
B3 (3..4),  


 zastupovanie
chýbajúci hodina trieda predmet učebňa zastupujúci typ zastupovania poznámka
Borodáčová 6 IV.D 1AJ E3 Rudyová MP miesto ANK IV.B
  7 I.B 1AJ C8 -----   obed
Greifová 1 I.B CCJ S1 Chudá P  
  2 I.B CCJ S1 Chudá P  
  3 I.B CCJ S1 Chudá P  
  4 I.B CCJ S1 Chudá P  
  5 I.B CCJ S1 Chudá P  
  6 I.C EPP D1 Strečková P  
Harčariková 1 II.D ADK F2 -----   voľno
  2 I.C ADK F2 Lipnická MP Miesto ÚČT IV.B
  3 II.B ADK F2 Kuchárik MP Miesto ÚČT IV.B
  5 III.C TOB C3 Bučková S Spojiť s TOB III.C C2
  6 III.C TOB C3 Bučková S Spojiť s TOB III.C C2
Krajňák 1 III.B PXA P2 Tóthová MP  
  2 III.B PXA P2 Tóthová MP  
  3 III.B PXA P2 Tóthová MP  
  4 III.B PXA P2 Tóthová MP  
  5 III.B PXA P2 Tóthová MP  
  6 III.B PXA P2 Tóthová MP  
Rozumová 1 III.D SJL B3 -----   voľno
  2 II.D 2FJ F1 Štefanková MP Miesto 1AJ IV.B
  3 I.A 2FJ C8 Kuchárová MP Miesto 2RJ IV.B
  5 II.D 2FJ E1 Kuchárik MP miesto TSV IV.B
  7 III.D 2FJ F1 -----   obed
Soták 2 V.D 2AJ D3 Rudá MP miesto 1AJ IV.B
  3 IV.D 2AJ D3 Turčinová S spolu v C1
  4 IV.D 2AJ D3 Šebej MP Miesto EKO IV.B


 náhrada za učebňu
učebňa hodina trieda predmet vyučujúci náhradná učebňa poznámka
B3 3 V.C ÚČT Lp E2  
B3 4 V.C HGM Ka E2  


 oznam
Súvislá prax IV.B