Vedenie školy

Riaditeľ školy: MVDr. Jozef Šenko

Zástupca riaditeľa školy pre všeobecnovzdelávacie predmety: Ing. Antónia Kolenková

Zástupca riaditeľa školy pre odborné predmety: Mgr. Marek Soták

Hospodárka školy: Mária Palčová