Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2019/2020

 

Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2019/2020