Momentálne sa pracuje na aktualizácii Školského vzdelávacieho programu.