Úspešní absolventi programov JA Slovensko

Aj v školskom roku 2017/2018 žiaci našej školy sa zapojili do programov neziskovej vzdelávacej organizácie JA Slovensko, Bratislava. Za úspešné absolvovanie programov JA Učebnica ekonómie a podnikania a JA Viac ako peniaze získali certifikáty.

viac info

Netratičné vyučovanie na tému Tradičné povolania netradične

Dňa 11. decembra 2017 žiaci IV. B triedy si vyskúšali netradičnú formu vyučovania – WEBINÁR na tému Tradičné povolania netradične. Webinár je online forma seminára, kde sa študenti môžu dozvedieť mnohé zaujímavé informácie. Študenti nemuseli nikde cestovať, nijako špeciálne sa pripravovať. Stačila im učebňa a pripojenie na internet a mohli naživo zažiť prezentácie troch ľudí z praxe zamerané na ich skúsenosti z oblasti rozvoja poľnohospodárstva a rozvoja vidieka. Študenti zároveň mali možnosť klásť otázky.

viac info