Učenie sa na stanovištiach

Dňa 20. 12. 201 si žiaci našej školy (II.A a I.D) vyskúšali novú metódu učenia sa pod názvom – Učenie sa na stanovištiach.

Pani profesorka Z. Badžanová vybrala aktuálnu tému – Vianoce. Žiaci sa formou samostatnej práce, napr. osemsmerovky, doplňovačky, práce s textom, pohľadnicami, dozvedeli novú slovnú zásobu, sformulovali krátke blahoželanie a hlavne sa zabavili.