Školské kolo Olympiády v ruskom jazyku 2020

11. decembra sa na Hotelovej akadémii aj napriek tejto pre žiakov aj učiteľov ťažkej dobe - dištančnému vzdelávaniu - uskutočnilo školské kolo Olympiády v ruskom jazyku.

Súťažilo sa v kategórii B1. Prihlásení žiaci teda olympiádu absolvovali on-line  - v pohodlí svojej detskej izby. Popasovať sa však museli s odpoveďami, akoby boli v škole,  v okruhoch – počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a s kulturológiou, ktorá je podľa ich vyjadrení tou najťažšou časťou.

Zo zúčastnených žiakov sa na prvých troch miestach umiestnili žiaci II. C triedy – Hanka Domaničová, Lukáš Dranga a Simona Daňová.

Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za účasť a víťazom srdečne blahoželáme. 

Поздравляем с победой!

 PK CJ – sekcia ruského jazyka