Olympiáda v anglickom jazyku 2020

Olympiáda v anglickom jazyku na Hotelke Online? Why not? Let´s do it! Sme radi, že 30 žiakov našej školy Hotelovej akadémie na Baštovej ulici v Prešove sa zúčastnilo tejto netradičnej formy 31. ročníka olympiády v anglickom jazyku, konkrétne jeho školského kola.

Olympiáda sa konala v piatok 11.12.2020 počas 4. vyučovacej hodiny v online priestore na školskej platforme EduPage. Naši učitelia anglického jazyka zostavili pre žiakov online test s prideleným časovým limitom. V teste si žiaci tradične overili vedomosti v oblasti Vocabulary, Grammar, Reading aj Listening Comprehension a vo vyššej kategórii 2B sa žiaci museli popasovať aj s náročnou úlohou Sentence Transformation. Bohužiaľ žiaci absolvovali iba online písomný test a tento rok si nezasúťažili v ústnom kole v opisoch obrázkov, ktoré sú často bizarné a náročné na opis, ani v rolových hrách a nemali tak možnosť predviesť svoje kreatívne herecké výkony, ktoré porota vždy s úžasom sledovala. Napriek tomu ĎAKUJEME všetkým, ktorí boli ochotní sa tejto online Olympiády v anglickom jazyku zúčastniť. Víťazom v jednotlivých kategóriách blahoželáme a zároveň prajeme veľa úspechov pri reprezentácii našej školy na Okresnom kole, ktoré by sa malo uskutočniť v januári 2021. Ešte raz vďaka.

Mgr. Lucia Rudá (PK CJ)
Photo_1607696388094.png