Malá ,,maturita“ tretiakov na hotelovej akadémii

Mesiac november sa na našej škole niesol v duchu cvičných banketov. Žiaci tretieho ročníka pripravovali triedny banket na tému, ktorú si sami zvolili.

Precvičili si nadobudnuté zručnosti a vedomosti z gastronomickej oblasti, z oblasti stolovania a aj svoje organizačné schopnosti v manažérskych funkciách.  

Svoju fantáziu a nápady preniesli do tém:

III.A    PRVÝ DEŇ NA ROKFORTE  /22.11.2017/ 

III.B    ČARO JESENE  /22.11.2017/ 

III.C    FRANCÚZSKA RIVIÉRA  /15.11.2017/ 

III.D    LOVECKÁ SEZÓNA  /15.11.2017/  

Taktiež v marci ich čaká ešte jedna veľká výzva a to je recepcia, na realizáciu ktorej sa už veľmi tešia.

V piatom ročníku žiaci vykonajú praktickú časť odbornej zložky  maturitnej skúšky, ktorú absolvujú na rovnakom princípe ako sú tretiacke cvičenia.