Kožaz 2018

V dňoch 5. 9. 2018 – 7. 9. 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili každoročného branného výcviku KOŽAZ - Kurz ochrany života a zdravia. Kurz sa konal na mieste Drienica, v horskom hoteli Javorná.

Po príchode na miesto sa žiaci rozdelili do družstiev a plnili pokyny na jednotlivých stanovištiach. Poobede sa všetci zúčastnili prednášky pracovníkov Červeného kríža a absolvovali aj praktické ukážky ošetrenia ranených. Na druhý deň nás svojou návštevou potešili príslušníci Vojenského útvaru 6335 z Prešova, ktorí nám podrobne opisovali svoje profesie. Nasledoval obed, po ktorom sa žiaci rozdelili do tímov na dlhoočakávaný branný pretek. Najkratší čas 26 minút, a tým pádom aj 1. miesto vybojoval tím z III.B triedy, ktorého účastníkmi boli Dominik Čech, Matej Benka, Timea Mrúzová, Ema Reviľáková a Michaela Dluhošová.

Ako odmenu za dobre podaný výkon, žiaci večer navštívili bazén a vitálny svet, ktorý bol hneď oproti hotelu. Na tretí deň, hneď po raňajkách, sa žiaci pobalili a vyrazili na túru na Jakuboviansku priehradu. Vedúcou kurzu bola PaedDr. Martina Frantová.

Barbora Karnišová  III. A