Imatrikulácia alebo „imatka” sa niesla v znamení dobrej nálady

Imatrikulácia prvákov sa už u nás stala „malou tradíciou“. Ale, ako to vlastne celé prebiehalo?

Hoci mesiac november vo všeobecnosti nepatrí k obľúbeným mesiacom roka, študenti Hotelovej akadémie v Prešove sa naň aj tento rok veľmi tešili. Dôvod? Jeden z novembrových dní už totiž každoročne patrí imatrikulačnej slávnosti a tento rok, samozrejme, nebol výnimkou. Imatrikula“ alebo „imatka” ako ju nazývame my, študenti, sa aj tento rok niesla v znamení zábavy a radosti z nových prírastkov našej školy.
Slávnosť sa konala vo štvrtok 15.novembra v PKO - Čierny Orol v Prešove. Pár minút pred deviatou hodinou sa objavili prví vyobliekaní a perfektne upravení študenti, ktorým okrem nedočkavosti nechýbali ani široké úsmevy na tvárach. Veď kto by sa netešil z toho, že môže vidieť všetky tie známe tváre zo školských chodieb v jeden deň spolu  a na jednom mieste?

Ku každej správnej imatrikulácii patrí predovšetkým program. Jeho otvorenie tento rok patrilo skvelej kapele – Robi-M a samotným študentom hotelovej akadémie, ktorí svojím vystúpením zo „školských lavíc“ a vedením celej imatrikulácie opäť nesklamali a predviedli, že v našej škole nie sú len múdri a úspešní ľudia, ale aj úžasní a talentovaní moderátori.

Hlavným programom bolo slávnostné prijatie nových študentov do veľkej školskej rodiny. Akonáhle sa už oficiálne stali študentmi  hotelovej akadémie, overili sme si ich výdrž úlohami rôznych typov, nad ktorými sa málokomu nedvihli kútiky úst. Program zakončilo vystúpenie už spomínanej kapely.

Ako to pokračovalo? Po skončení programu vybehli všetci  študenti hotelovej akadémie na parket, kde počas nasledujúcich minút  dokázali, že slovo tanec je im veľmi dobre známe. Všetci si vychutnávali naplno skladbu, ktorú si ešte pred imatrikuláciou vyžrebovali a tým splnili aj poslednú (pre niektorých možno aj najťažšiu) úlohu tohto „veľkého dňa“.  
Myslím, že môžem za všetkých študentov povedať, že tohtoročná imatrikulácia sa veľmi vydarila a už teraz sa tešíme na nasledujúce roky.

Za všetky prípravy patrí jedno veľké Ďakujem žiačkam IV. B (predmet Animácia v hoteli)  a  pani učiteľke Monike Tóthovej.

P. S. A posledné slová nech predsa len padnú tým, ktorým tento veľký deň aj patril.

Nech sa teda všetkým darí,

nech vás to v tejto škole baví.

Nech vám teda slovo dajú

a v tej škole poslúchajú.

Nech vás tu má každý rád,

Vitaj sestra! Vitaj brat!


Karolína Čekanová, IV. B