Exkurzie v kaviarňach

Žiaci III. C triedy sa zúčastnili dvoch zaujímavých exkurzií do kaviarní so špecifickým zameraním.

Konceptom prvej navštívenej kaviarne dňa 8. januára 2018, je prepojenie posedenia s priateľmi pri káve v spoločnosti zvierat konkrétne – mačiek. Kaviareň s výstižným názvom „Miau“ bola prvou zastávkou. Interiér je  rozdelený na dve zóny – na zónu s prítomnosťou mačiek a na zónu bez mačiek.  Bola to zaujímavá skúsenosť, ktorá si od návštevníka vyžaduje lásku ku zvieratám.

Druhou navštívenou kaviarňou dňa 15. januára 2018, bola kaviareň s názvom „S3 Caffé“, ktorá sa nachádza v komplexe OZ Barlička na sídlisku III. Je to bezbariérová kaviareň, kde obsluhujú klienti OZ Barlička a dobrovoľníci. V „S3 Caffé“ majú zákazníci možnosť pri koláčikoch a káve, čaji, či inom nealkoholickom nápoji posedieť si v príjemnom prostredí a čo je hlavné s príjemnou a rýchlou obsluhou. Pre žiakov bolo veľmi motivujúce pozorovať profesionálny prístup obsluhujúcich na vozíčkoch, ktorí svoj handicap kompenzovali milým prístupom a srdečnosťou. Navyše, sa s objednaným nápojom zákazník obohatí o zrnko múdrosti významných osobností, ktoré je na každej tácničke, na ktorej objednaný nápoj servírujú.

Exkurzia zameraná na vyhľadanie a návštevu špecifických kaviarní bola zaujímavou a hlavne obohacujúcou skúsenosťou.

Na exkurzii sa so žiakmi III. C triedy zúčastnili Mgr. Jankaničová a Mgr. Harčariková.