EUROCUP 2012

V dňoch 13. - 14. novembra 2012 sa v priestoroch školskej Handball Arény konal jubilejný 20. ročník prestížnej medzinárodnej barmanskej súťaže juniorov “EUROCUP 2012”. Podujatie sa realizovalo pod záštitou AEHT – Európskej asociácie hotelierstva a turizmu, Slovenskej barmanskej asociácie a Prešovského samosprávneho kraja. Hlavným organizátorom súťaže bola naša škola – Hotelová akadémia Prešov. Súťaže sa zúčastnilo 39 dvojčlenných družstiev. 29 družstiev bolo zo Slovenských škôl a 10 družstiev zo zahraničných škôl a to z Českej republiky, Maďarska, Poľska, Talianska, Slovinska a Ukrajiny.

Každý súťažiaci mal pripraviť za 12 minút 3 porcie short after dinner drinku, ktorý  obsahoval povinne ingrediencie Bacardi  OAKHEART  a sirup Monin  a soft drink, kde bol povinnou zložkou sirup Monin. Našu školu reprezentovali 2 dvojčlenné družstva v zložení  Michal Sukovský a Kristián Schlachta z 5.D a Dominika Kačmárová  spolu s Richardom Fialkom zo 4.D.

 Organizátori si deň vopred po prvý krát pre súťažiacich pripravili písomný test , ktorý pozostával z otvorených otázok. Obsahom testu boli otázky z histórie barmanstva, tovaroznalectva, produktov značiek Bacardi a Monin, a všeobecného spoločenského prehľadu. Bolo to dosť namáhavé a naozaj si to vyžadovalo seriózne vedomosti.

Barmanská horúčka vypukla v nasledujúci deň o 9 hodine v kategórii KLASIK. Nesúťažilo sa však len v klasickom miešaní, ale prebiehala tiež súťaž v kategórii flair. Naša škola sa tejto kategórie nezúčastnila.

 A ako sme sa umiestnili ?

 Najviac zažiaril Richard Fialka na prekvapujúcom 1. mieste so svojím nealkoholickým nápojom a na 1. mieste so svojím alkoholickom short drinkom. Absolútnymi víťazmi jednotlivcov sa umiestnili opäť Richard Fialka na 1. mieste a Kristián Schlachta na 3.mieste.... Okrem krásnych troch prvých miest a jedného tretieho miesta sme získali 3 zlaté pásma spolu s jedným strieborným v kategórii jednotlivcov, 2 zlaté pásma v kategórii družstiev, putovný pohár primátora mesta Prešov a putovný pohár riaditeľa školy. Podľa riaditeľa školy pána Šenka to bol najúspešnejší ročník v histórii EUROCUPU a našej školy.

 Obetovaný čas a drinu sa nám podarilo zúročiť.  Za tento úspech vďačíme pani Mgr. Ľudmile Harčarikovej, ktorá nás po celú dobu svedomite pripravovala na EUROCUP.

Dominika Kačmárová IV.D

Richard Fialka IV. D

Michal Sukovský V.D

Kristián Schlachta V. D