KRITÉRIÁ
pre prijímacie konanie pre školský rok 2017/2018

 

pdf-icon.jpg Kritériá pre prijímacie konanie pre školský rok 2017/2018