KRITÉRIÁ
pre prijímacie konanie pre školský rok 2019/2020

 

pdf-icon.jpg Kritériá pre prijímacie konanie pre školský rok 2019/2020