KRITÉRIÁ
pre prijímacie konanie pre školský rok 2018/2019

 

pdf-icon.jpg Kritériá pre prijímacie konanie pre školský rok 2018/2019