KRITÉRIÁ
pre prijímacie konanie pre školský rok 2020/2021

 

pdf-icon.jpg Kritériá pre prijímacie konanie pre školský rok 2020/2021