Pokyny pre uchádzačov

Pokyny pre uchádzačov na prijímacie skúšky budú zverejné pred prijímacími skúškami.