Hotelová akadémia v Prešove oslávila 90 rokov!

Oslava jubilea Hotelovej akadémie prebehla vo veľkom štýle. 19. apríl 2018 sa zapíše do histórie tejto školy ako významná udalosť.

viac info

Jazz night V. B - 2017

Žiaci V. B triedy hotelovej akadémie si v rámci praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky vylosovali príležitosť raut a zvolili si tému Jazz Night. Cieľom praktickej maturitnej skúšky bolo ukázať širokej verejnosti kreativitu a zručnosti, ktoré žiaci nadobudli počas päťročného štúdia na škole.

viac info

Fashion show – V. A 2017

Dňa 21. 3. 2017 sa v priestoroch Hotelovej akadémie v Prešove uskutočnila netradičná forma maturitnej skúšky. Išlo o praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky, kde bolo úlohou študentov predviesť svoje praktické znalosti nadobudnuté počas štúdia na hotelovej akadémií. Maturitná skúška sa niesla v znamení módy pod názvom „Fashion show”.

viac info

VŠADZI DOBRE, DOMA NAJĽEPŠI - V. C 2017

Dňa 28. marca 2017 sa Hotelová akadémia v Prešove na Baštovej ulici zmenila. Vyžarovalo z nej niečo zvláštne, zvláštne príjemné. Tento deň nebol o zhone, strese a učení. Aspoň nie pre nás, žiakov V. C triedy. Práce v tento deň sme museli zložiť prvú skúšku, ktorá nás prinútila spolupracovať a kolektívne riešiť všetko potrebné.

viac info

Noc hollywoodskych hviezd - V. D 2016

Každoročne sa na Hotelovej akadémii na Baštovej ulici koná praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky, na ktorej žiaci piatych ročníkov preukážu svoje teoretické ale aj praktické vedomosti. Pre všetkých študentov je táto časť maturitnej skúšky veľkou výzvou a zároveň zážitkom kde si žiaci vyskúšajú ako sa v reálnom živote plánuje takáto akcia a čo všetko to obnáša.

viac info

Premiéra filmu: 22. storočie - V. B 2016

Žiaci V.B triedy Hotelovej akadémie v Prešove sa na svoju praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky pripravovali niekoľko mesiacov. Výsledok bol vynikajúci. Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa skladá z dvoch častí. Z písomnej časti, kde žiaci diskutujú a vyberajú pokrmy, nápoje, program aj výzdobu čo najvýstižnejšie k téme, ktorú si sami zvolili a z praktickej časti, ktorá už prebieha pred očami verejnosti.

viac info

Hanami - V. C 2016

Možno ste už počuli, že žiaci odborných škôl zdolávajú okrem ťažkých písomných a ústnych maturitných skúšok ešte jednu časť – praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky. My, študenti 5.C triedy Hotelovej akadémie na Baštovej ulici smeuž okúsili, aké to je pripraviť banket. Základom je vylosovať si tému a zvoliť si vhodnú príležitosť. Následne sme dostali určité kritéria, ktoré sme museli splniť.

viac info

Fantóm opery – V. A 2016

Dňa 5. apríla 2016 o 17:00 hodine sa uskutočnila praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky, V. A triedy Hotelovej akadémie v Prešove, pri slávnostnej udalosti na tému Fantóm opery. Študenti museli zúžitkovať všetky svoje praktické zručnosti a vedomosti, ktoré nadobudli štúdiom na škole. Na túto udalosť sa pripravovali od októbra, kedy si vyžrebovali druh udalosti. Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky pozostávala z dvoch časti písomnej a praktickej.

viac info

Svet divadiel - V. D 2015

Každý rok piataci na Hotelovej akadémii v Prešove musia vykonať praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky. Takže aj v tomto školskom roku sme museli my, žiaci V. D triedy, podstúpiť veľkú skúšku. To, čo sme sa počas celého štúdia na Hotelovej akadémii naučili, sme ukázali a v plnej sile predviedli na praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky. Zástupca našej triedy nám vylosoval slávnostnú udalosť „banket“, ktorý sme zrealizovali pod názvom „Svet divadiel“.

viac info

Spoznajme srdce Európy - V. C 2015

21. apríla 2015 študenti 5. C triedy Hotelovej akadémie na Baštovej ulici v Prešove organizovali slávnostnú recepciu, ktorá sa konala pri príležitosti Praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky. Príprava na praktické maturitné skúšky sa začala vylosovaním príležitosti a dohodnutím sa na téme, ktorú pripravovali. Študenti si vybrali tému „Spoznajme srdce Európy“. Ponúkli hosťom lepšiu, netradičnú a krásnu formu ako spoznať Slovensko, ktoré je považované za srdce Európy. Napriek tomu, že je Slovensko malá krajina, ponúka veľa zaujímavých miest.

viac info
<<< 1 2