Naši sponzori

image002[1].jpg

Firma Nestlé Slovensko s.r.o. Prievidza patrí dlhodobo k významným obchodným partnerom a sponzorom našej školy.

Jej produkty využívame v stredisku odbornej praxe Floriánka, kaviareň i kuchyňa, ale aj cvičné kuchyne v rámci technologických cvičení a pri významných gastronomických i spoločenských akciách zabezpečovaných školou. Kvalitné výrobky tejto firmy sú tiež súčasťou ponuky počas významnej medzinárodnej súťaže mladých barma­nov „Eurocup“, ktorú organizuje každoročne Hotelová akadémia Prešov.

S potešením môžeme konštatovať, že okrem dodávky vlastných produktov nám firma Nestlé pomáha aj poukázaním časti dane z príjmov v prospech rodičovskej rady. Aj vďaka týmto príjmom môže škola postupne zlepšovať materiálne a technické podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu.

Vedenie školy vyslovuje úprimné poďakovanie zástupcom firmy za prejavovanú priazeň a verí, že vzájomná spolupráca bude pokračovať aj naďalej.

S úctou

                                               MVDr. Jozef Šenko

                                                        riaditeľ školy