Náš študent medzi 10 najlepšími mladými osobnosťami ekonómie Prešovského kraja

Martin Maček zo IV. B triedy sa umiestnil medzi 10 najlepšími mladými osobnosťami ekonómie Prešovského kraja v 1. ročníku Ekonomickej olympiády.

viac info

Finančne gramotní hoteláci

V decembri 2017 sa žiaci IV. B, IV. C, IV.D, V. A, V. B a V. D triedy pod vedením Ing. Lipnickej a Ing. Tóthovej, PhD, zapojili do celoslovenskej súťaže Finančná olympiáda. Celkové bolo zaregistrovaných viac ako 60 žiakov. Organizátorom súťaže je Nadácia Partners, Bratislava.

viac info

Kvalita z našich regiónov

O čo sa vlastne ide? Tento projekt slúži na podporu predaja slovenských výrobkov a služieb. Nie len že podporujeme slovenský trh a ekonomiku, no tiež slúži k tomu, aby sme my ako spotrebitelia, zaznamenali odraz kupovania slovenských výrobkov na zlepšení života v našej krajine. S dôverou a hrdosťou by sme mali ako občania Slovenskej republiky podporovať našich dodávateľov a kupovať ich výrobky. Nie len ja, či Vy, no celé Slovensko by malo podporiť domáci trh, domáci cestovný ruch, zlepšiť tým vzťahy a vytvoriť hnutie spotrebiteľov, ktorým záleží na budúcnosti krajiny, v ktorej žijú.

viac info

Deň finančnej gramotnosti

Dňa 7. septembra žiaci všetkých štyroch tried druhého ročníka absolvovali svoju prvú hodinu v predmete Ekonomika. Vo všetkých triedach hodinu prebiehala trocha netradičnou formou.

viac info