Výsledky - Eurocup 2018

Eurocup Junior Barista 

Celkové poradie

Poradie technika

Poradie cappuccino

Eurocup Junior Bartender

Vyhodnotenie súťaže EUROCUP 2018

Poradie After dinner cocktail

Poradie Fancy soft drink

Poradie jednotlivcov

Poradie škôl

Poradie Technika

Poradie Test

Fotogaléria Eurocup 2018

Fotogaléria

26. ROČNÍK EUROCUPU NA HOTELOVEJ AKADÉMII V PREŠOVE 

Medzinárodná barmanská súťaž juniorov

 V dňoch 7. a 8. novembra 2018 sa v priestoroch Hotelovej akadémie v Prešove uskutoční 26. ročník medzinárodnej barmanskej súťaže v miešaní nápojov EUROCUP.

Podujatie sa bude realizovať pod záštitou AEHT – Asociácie európskych škôl hotelierstva a turizmu, Slovenskej barmanskej asociácie (SKBA) a Prešovského samosprávneho kraja. Hlavným organizátorom súťaže je Hotelová akadémia v Prešove.

Obohatením podujatia bude 2. ročník „EUROCUP – BARISTICKÁ SÚŤAŽ“, ktorá bola do formátu EUROCUP zaradená v jubilejnom 25.ročníku v roku 2017. 

Baristická súťaž bude prebiehať v priestoroch školy, v prvý deň súťaže t. j. 7. novembra 2018. Na barmanskej súťaži sa predstavia juniorskí adepti barmanstva 8. novembra 2018 v priestoroch športovej haly Hotelovej akadémie.

Sprievodným podujatím Eurocupu bude Deň otvorených dverí na Hotelovej akadémii v Prešove dňa 8. novembra 2018 v čase od 9,00 do 14,00 hod. Návštevníci budú mať možnosť nazrieť do priestorov školy a tak sa  dozvedieť viac o aktivitách, ktoré škola realizuje. Žiaci HA Prešov pripravia návštevníkom ukážky svojich odborných zručností z oblasti gastronómie, predstavia možnosti odbornej praxe na Slovensku i v zahraničí. Pre záujemcov budú pripravené ochutnávky i prezentácie vo forme workshopov na odborné témy.

Srdečne Vás pozývame na stretnutie s nami a veríme, že nesklameme Vaše očakávanie.

Do barmanstva

Prihlášky a hodnotiace hárky sú dostupné na www.eurocup.sk.
Application and evaluation forms avaliable on www.en.eurocup.sk.