27. ROČNÍK EUROCUPU NA HOTELOVEJ AKADÉMII V PREŠOVE 

Medzinárodná barmanská súťaž juniorov

V dňoch 23. a 24. októbra 2019 sa v priestoroch Hotelovej akadémie v Prešove uskutoční 27. ročník medzinárodnej barmanskej súťaže v miešaní nápojov EUROCUP. 

Podujatie sa bude realizovať pod záštitou AEHT – Asociácie európskych škôl hotelierstva a turizmu, Slovenskej barmanskej asociácie (SKBA) a Prešovského samosprávneho kraja. Hlavným organizátorom súťaže je Hotelová akadémia v Prešove.

Obohatením podujatia bude 3. ročník „EUROCUP – BARISTICKÁ SÚŤAŽ“, ktorá bola do formátu EUROCUP zaradená v jubilejnom 25.ročníku v roku 2017. 

Baristická súťaž bude prebiehať v priestoroch školy, v prvý deň súťaže t. j. 23. októbra 2019. Na barmanskej súťaži sa predstavia juniorský adepti barmanstva 24. októbra 2019 v priestoroch športovej haly Hotelovej akadémie.

Sprievodným podujatím Eurocupu bude Deň otvorených dverí na Hotelovej akadémii v Prešove dňa 24. októbra 2019 v čase od 9,00 do 14,00 hod. Návštevníci budú mať možnosť nazrieť do priestorov školy a tak sa  dozvedieť viac o aktivitách, ktoré škola realizuje. Žiaci HA Prešov pripravia návštevníkom ukážky svojich odborných zručností z oblasti gastronómie, predstavia možnosti odbornej praxe na Slovensku i v zahraničí. Pre záujemcov budú pripravené ochutnávky i prezentácie vo forme workshopov na odborné témy.

Srdečne Vás pozývame na stretnutie s nami a veríme, že nesklameme Vaše očakávanie.

Do barmanstva

www.eurocup.sk