Medzinárodný deň materinského jazyka

25.02.2020

Viete, kto to boli Ľudovít Štúr alebo Anton Bernolák? Určite áno. My, žiaci hotelovej akadémie, sme si to pripomenuli trochu netradične.

Valentínska kvapka krvi 2020

18.02.2020

13. 2. 2020 ste si mohli všimnúť pri učebni A1 oveľa viac žiakov ako inokedy. Spôsobila to každoročná akcia našej školy – Valentínska kvapka krvi. Buď o kvapku lepší, to je motto tejto akcie. Pri tejto príležitosti môžete spraviť dobrý skutok tým, že pôjdete darovať svoju krv, ak máte 18+ a výborný zdravotný stav. V spomínaný deň sa jej zúčastnilo 53 potenciálnych darcov v spolupráci so SOŠ lesníckou na Kollárovej ulici.

Valentín 2020

17.02.2020

Sivé mračná, studený vietor a para stúpajúca od úst do chladného dňa. Presne takto vyzeral Valentín 2020. Počasie ani zďaleka nezodpovedalo ideálnemu romantickému dňu.

Medzinárodná barmanská súťaž Vinný Cocktail Cup Bzenec 2020

14.02.2020

Vo februári sme sa zúčastnili na 6. ročníku medzinárodnej barmanskej súťaže Vinný Cocktail Cup 2020, ktorá sa konala v českom meste Bzenec. Organizátormi tejto súťaže bola stredná škola gastronómie, hotelierstva a lesníctva Bzenec.

Tatianin deň v ruskom centre

11.02.2020

7. februára 2020 navštívila Mgr. Svetlana Kuchárová so študentmi Hotelovej akadémie Ruské centrum Prešovskej univerzity v Prešove.

Školský ples hotelovej akadémie

31.01.2020

Už istý čas sa medzi žiakmi Hotelky šírila myšlienka zorganizovať si školský ples. 10. januára 2020 sa myšlienka stala skutočnosťou.

ITF SLOVAKIATOUR 2020

27.01.2020

„V termíne 23. – 26. januára 2020 sa konala medzinárodná výstava cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR 2020, kde Prešovský samosprávny kraj prezentoval „Čaro vidieka“ – krásy severovýchodného Slovenska, v bratislavskom výstavisku INCHEBA.

Ekonomická olympiáda 2019

27.01.2020

Dňa 12. decembra 2019 na našej škole sa uskutočnil už tretí ročník Ekonomickej olympiády.

Voľné pracovné miesta - zverejnenie

23.01.2020

Riaditeľ Hotelovej akadémie Prešov podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky MŠVVŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov zverejňuje voľné pracovné miesto na pozíciu - 1 miesto učiteľ/ka všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou na anglický jazyk a francúzsky jazyk, 1 miesto učiteľ/ka odborných ekonomických predmetov (administratíva a korešpondencia; ekonomika, marketing, účtovníctvo v maturitnom ročníku).

Vianočné posedenie

20.12.2019

Dňa 19. 12. 2019 si žiaci I.B triedy spríjemnili svoje dopoludnie v škole niečím nezvyčajným. Vyučovacia hodina mala inú atmosféru, vianočnú. Hlavným cieľom bolo, obdarovať spolužiaka, spolužiačku akýmkoľvek spôsobom, či už drobnosťou, skutkom alebo hocičím iným.

<<< 1 2 3 4 5 ... 12 13