Catering s veľkou spokojnosťou

20.02.2018

Bolo nám veľkým potešením zúčastniť sa na akcii pre Prešovský samosprávny kraj – Odbor regionálneho rozvoja, ktorá sa konala 24. 01. 2018 v Evanjelickom kolégiu.

Prvý workshop Asociácie somelierov SR

20.02.2018

12. a 13. februára 2018 organizovala Asociácia somelierov SR prvý workshop v Slovenskom Grobe, ktorý bol určený pre žiakov a učiteľov odborných škôl so zameraním na hotelierstvo. Prezidentka ASSR Beáta Vlnková nás srdečne privítala na workshope, ktorého hlavnou témou bola príprava budúcich somelierov na juniorskú someliersku súťaž.

Finančne gramotní hoteláci

19.02.2018

V decembri 2017 sa žiaci IV. B, IV. C, IV.D, V. A, V. B a V. D triedy pod vedením Ing. Lipnickej a Ing. Tóthovej, PhD, zapojili do celoslovenskej súťaže Finančná olympiáda. Celkové bolo zaregistrovaných viac ako 60 žiakov. Organizátorom súťaže je Nadácia Partners, Bratislava.

Baristická súťaž

19.02.2018

Dňa 16. februára 2018 sa konala baristická súťaž “ SLOVAK BARISTA CUP junior 2017“ v Hotelovej akadémii Jána Andraščíka v Bardejove.

Produktové školenie 2018

19.02.2018

V dňoch 13. 02. 2018 a 14. 02. 2018 sa konali na našej škole pre žiakov i pre pedagógov školenia z oblasti tovaroznalectva i z oblasti barmanstva spojené s workshopmi – praktickými ukážkami a degustáciami nápojov.p

Hotelová akadémia Prešov - škola pre teba!

09.02.2018

Pozývame ťa k nám do školy – každý pracovný deň. Návštevu spolu s rodičmi si môžeš dohodnúť u výchovnej poradkyne Mgr. Zuzany Tomkovej - zuzana.tomkova@hapresov.edu.sk, 0910 660 899. Radi ti ukážeme naše priestory a odpovieme na všetky otázky.

ODBORNO – POZNÁVACIA EXKURZIA DO BRATISLAVY

08.02.2018

27. 1. 2018 skoro ráno vycestovali vlakom z Prešova do Bratislavy žiaci hotelovej akadémie. Naším hlavným cieľom bola návšteva výstaviska INCHEBA, kde sa konalo niekoľko výstav. My sme sa zamerali na výstavy DANUBIA GASTRO, ITF SLOVAKIATOUR a CAMERA SLOVAKIA.

Súťaž mladých barmanov Bzenec 2018

23.01.2018

Stredná škola gastronómie, hoteliérstva a lesníctva v Bzenci v Českej republike organizovala 18. januára 2018 súťaž mladých barmanov „Vínny cocktail cup 2018“.

Exkurzie v kaviarňach

23.01.2018

Žiaci III. C triedy sa zúčastnili dvoch zaujímavých exkurzií do kaviarní so špecifickým zameraním.

E-Maturita 2018

23.01.2018

Tak ako aj v predchádzajúcich školských rokoch NÚCEM zahajuje rok 2018 v systéme e-Test realizáciou certifikačných testovaní.

<<< 1 2 3 4 5