WORKSHOP ERASMUS+

19.09.2019

Dňa 17. 09. 2019 sa konal na našej škole workshop, na ktorom žiaci zúčastnení odbornej stáže v rámci programu Erasmus+ na partnerskej škole v Bzenci prezentovali svoje nadobudnuté skúsenosti a zručnosti získané vo výrobnom, odbytovom stredisku a v cukrárenskej výrobe v Bzenci, ako aj v Hoteli Pohoda **** v Luhačoviciach.

Slávnostné otvorenie nového školského roka 2019/2020

28.08.2019

Slávnostné otvorenie nového školského roka 2019/2020 sa uskutoční v pondelok 2. 9. 2019 o 9.00 hodine v športovej hale Hotelovej akadémie v Prešove - zelená budova vedľa školy.

Letná škola: Mladí proti extrémizmu a radikalizmu 2019

03.07.2019

V dňoch 21. až 26. júna 2019 sa konal tretí ročník letnej školy Mladí proti extrémizmu a radikalizmu v priestoroch hotela Národný Dom v Banskej Bystrici. Tento projekt sa zameriava najmä na edukáciu študentov stredných a vysokých škôl, kde sú formou prednášok a diskusií vzdelávaní o extrémizme a radikalizme a ich podobách vo svete.

S Erasmom v Českej republike

03.07.2019

Žiaci Hotelovej akadémie v Prešove sa v tomto školskom roku zúčastnili odbornej stáže v rámci programu Erasmus+. Tento program je zameraný na zlepšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy v celej Európe, na poskytovanie príležitostí pre študentov a zamestnancov OVP absolvovať stáž v zahraničí. Pomáha organizáciám odborného vzdelávania a prípravy vybudovať strategické partnerstvá s inými organizáciami a podnikmi na vytvorenie úzkych väzieb medzi vzdelávaním a odbornou prípravou a svetom práce.

HOTELÁCI MILUJÚ SVOJE MESTO I SVOJ KRAJ

25.06.2019

Iniciatíva Kresťania v Prešove a kresťanské spoločenstvá v spolupráci s mestom Prešov organizovala 3. ročník celomestského festivalu priateľstva a dobrovoľníckej činnosti „Milujem svoje mesto - Milujem svoj kraj 2019“, ktorého cieľom je dobrovoľnícka pomoc pri úprave a skrášlení Prešova. Záštitu nad akciou prevzala primátorka mesta Prešov Ing. Andrea Turčanová a predseda PSK PaedDr. Milan Majerský, PhD.

Kľúč od pevnosti 2019

19.06.2019

V dňoch 6. 6. - 9. 6. 2019 sa naši študenti zúčastnili už 25.ročníka súťaže "Kľúč od pevnosti Stará Ľubovňa". Za účasti 13 družstiev z Čiech a Slovenska sme obsadili sme pekné 4. miesto.

JUNIÁLES 2019

18.06.2019

Dňa 14. 06. 2019 sa v ŠH Hotelovej akadémie uskutočnilo športovo - vedomostné podujatie pod názvom Juniáles. Túto akciu pripravila IV. A trieda pod vedením triednej učiteľky MVDr. Mihályovej ako projekt v rámci vyučovacej hodiny predmetu ANH. Jej cieľom bolo v praxi overiť vedomosti z predmetu Animácia v hoteli, HGM a pripraviť niečo zábavné a poučné pre žiakov a učiteľov. Zároveň sme si vyskúšali, ako sme navzájom ochotní spolupracovať na spoločnom diele a pracovať ako tím.

5 gastro-zaujímavostí Prešovčanky z druhého konca sveta

18.06.2019

Študentka 4.-tého ročníka Martina Palenčárová pôsobila 3 mesiace školského roka 2018/2019 v čínskom meste Šanghaj. Okrem seba, agentúry Elite Model Management v Ázii reprezentovala aj našu školu. Modelingu sa venuje už niekoľko rokov a doteraz pracovne vycestovala len v rámci Európy. Tento rok ju však vyslali za prvou skúsenosťou na iný svetadiel. Okrem povinností stihla ochutnať pestrú čínsku gastronómiu a o svoje skúsenosti sa rozhodla podeliť.

Rusko - prezentácia

17.06.2019

V piatok 14. júna sa študenti I. B a I. C triedy zúčastnili zaujímavej prezentácie v Ruskom centre na Prešovskej univerzite v Prešove pod názvom Rusko, kde sa dozvedeli veľa zaujímavého o geografii, histórii, literatúre Ruskej federácie.

Odborná exkurzia Praha - II. C

12.06.2019

V dňoch 2. až 4. júna 2019 sme podnikli výnimočnú exkurziu, v ktorej sme skĺbili viaceré vyučovacie predmety – geografiu, dejepis, telesnú výchovu, ruský/anglický jazyk a taktiež praktické životné zručnosti ako napríklad – samostatnosť, komunikáciu s turistami rôznych národností a orientáciu v cudzom meste.

<<< 1 2 3 4 5 ... 9 10