Webinár Sociálne podnikanie – podnikanie budúcnosti

29.10.2018

15. októbra 2018 žiaci zapojení do krúžku Viac ako peniaze, žiaci IV. B a V. B triedy zúčastnili sa webinára na tému Sociálne podnikanie – podnikanie budúcnosti.

Workshop - Career Day

29.10.2018

Dňa 11. októbra 2018 sme sa zúčastnili workshopu Career Day. Organizátorom bola nezisková vzdelávacia organizácia Junior Achievement Slovensko v Bratislave v spolupráci s AT&T Global Network Services Slovakia.

Prepojenie teórie s praxou pomocou programu HOTS na Hotelovej akadémii v Prešove

25.10.2018

V roku 1998 Hotelová akadémia Prešov nadviazala spoluprácu s Nadáciou pre vzdelávanie v hotelierstve - La Fondation pour la Formation Hôteliere (FFH) so sídlom v Ženeve (Švajčiarsko). V apríli 2015 sa v priestoroch Hotelovej akadémie Prešov uskutočnil seminár venovaný „Prevádzkovému a strategickému plánovaniu pri prevádzke hotela“. Účastníkmi seminára boli aj učitelia odborných ekonomických predmetov na Hotelovej akadémii Prešov.

Exkurzia v pivovare

23.10.2018

Na začiatku októbra sa žiaci druhých ročníkov zúčastnili na exkurzie v pivovare Šariš vo Veľkom Šariši. Profesionánle odprezentovaný postup výroby piva ako aj skladovanie a expedícia piva určite zhmotnil teoretické poznatky z hodín TOB a prispel tak k uceleniu učiva.

Deň výživy 2018

21.10.2018

16. október je vyhlásený za Svetový deň výživy. Aj v našej škole sme si tento deň pripomenuli v stredu , 17. októbra, a to reláciou v školskom rozhlase na spomínanú tému a ponukou zdravej desiaty v školskom bufete počas veľkej prestávky pre učiteľov a žiakov školy.

Zvyšovanie kvality vzdelávania a odborných zručností pre európsky trh práce

12.10.2018

Hotelová akadémia v Prešove sa úspešne zapojila do projektu s názvom „Zvyšovanie kvality vzdelávania a odborných zručností pre európsky trh práce“ v rámci programu Erasmus+. Na tomto projekte škola spolupracuje so Střední školou gastronomie, hotelnictví a lesnictví v Bzenci.

Prešov číta rád 2018

08.10.2018

V dňoch 26. až 28. septembra 2018 sa naša škola opäť zapojila do projektu Prešov číta rád. Podobne, ako po minulé roky, aj v tomto školskom roku sa učitelia stretli so známymi osobnosťami literatúry, Martou Fartelovovou a Kristínou Mišovičovou, zase k nám zavítal Dado Nagy a priviedol si so sebou autorku knihy Mengeleho dievča, Veroniku Homolovú Tóthovú.

Na Kráľovej holi...

14.09.2018

Na Kráľovej holi, stojí strom zelený – ubezpečuje známa a veľmi pekná horehronská pieseň. A nielen táto pieseň, ale aj mnohé legendy o Kráľovej holi nás presvedčili obuť si turistické topánky a zdolať túto „strechu Slovenska“.

Kožaz 2018

13.09.2018

V dňoch 5. 9. 2018 – 7. 9. 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili každoročného branného výcviku KOŽAZ - Kurz ochrany života a zdravia. Kurz sa konal na mieste Drienica, v horskom hoteli Javorná.

Medzinárodný gastroseminár Opava 2018

27.06.2018

V dňoch 17. - 23. 6. 2018 sa uskutočnil medzinárodný Gastroseminár organizovaný AEHT a Katedrou Lázenství, gastronómie a turizmu Sliezskej univerzity v Opave. Workshopu sa zúčastnilo české družstvo z Opavy, srbské družstvo z Nového Sadu, maďarské družstvo z Budapešti, ukrajinské družstvo z Odesy a družstvo z Hotelovej akadémie v Prešove v zostave MVDr. Juliana Mihályová a Mgr. Ľudmila Krompaská.

<<< 1 2 3 4 5 ... 9 10