Oznam

11.07.2018

Oznamujeme verejnosti, že sekretariát riaditeľa školy bude v termíne od 20. 7. 2018 do 30. 7. 2018 zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky.

Informácia pre žiakov

02.07.2018

Sekretariát riaditeľa školy vydáva počas letných prázdnin potvrdenia o návšteve školy a iné potvrdenia len na základe platného študijného preukazu.

Medzinárodný gastroseminár Opava 2018

27.06.2018

V dňoch 17. - 23. 6. 2018 sa uskutočnil medzinárodný Gastroseminár organizovaný AEHT a Katedrou Lázenství, gastronómie a turizmu Sliezskej univerzity v Opave. Workshopu sa zúčastnilo české družstvo z Opavy, srbské družstvo z Nového Sadu, maďarské družstvo z Budapešti, ukrajinské družstvo z Odesy a družstvo z Hotelovej akadémie v Prešove v zostave MVDr. Juliana Mihályová a Mgr. Ľudmila Krompaská.

Kľúč od pevnosti 2018

25.06.2018

V dňoch 15.6. - 17.6. 2018 sa naši študenti zúčastnili 24.ročníka súťaže "Kľúč od pevnosti Stará Ľubovňa".

Voľné pracovné miesta - zverejnenie

25.06.2018

V nasledujúcich dokumentoch zverejňujeme aktuálne voľné pracovné miesta.

Muvina 2018

22.06.2018

Dňa 14. – 15. júna 2018 sa uskutočnil 23. ročník medzinárodnej súťaže Muvina. Na túto prehliadku prichádzajú vína z celého sveta, pozývajú sa odborníci - enológovia z rôznych štátov sveta, aby degustovali vína a ocenili ich medailami. Do súťaže je možné prihlásiť vína všetkých kategórií - vína biele, ružové, červené, vína šumivé a dezertné.

Vyhodnotenie súťaže v písaní na počítači

21.06.2018

V dnešnej dobe počítačov a moderných technológií je priam nevyhnutnosťou vedieť rýchlo a presne písať na klávesnici počítača „všetkými desiatimi“. Túto zručnosť oceňujú aj zamestnávatelia pri prijímaní ľudí do zamestnania. Študenti, ktorí poznajú desaťprstovú metódu písania, túto zručnosť využívajú predovšetkým pri písaní rôznych úloh na počítači, či seminárnych prác.

Exkurzia Solivar 2018

15.06.2018

Počas maturitných skúšok sme sa my, žiaci I.D, spolu s pani učiteľkou Ing. Luciou Bučkovou a pani učiteľkou Ing. Alenou Goliášovou vybrali na exkurziu do prešovských solivarov.

Oheň náš darca v Kežmarku 2018

13.06.2018

Dňa 06. 06. 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili na gastronomickej súťaži „Oheň náš darca“. XII. ročník bol organizovaný pod záštitou majstra kuchárskeho umenia Gabriela Kocáka.

Mačanka

08.06.2018

Dňa 6. júna 2018 sme sa zúčastnili 3. ročníka súťaže vo varení mačanky pod názvom ,,Chute Šariša“, v rámci akcie Dni mesta Prešov na pešej zóne.

<<< 1 2 3 4 5 ... 10 11