Na Kráľovej holi...

14.09.2018

Na Kráľovej holi, stojí strom zelený – ubezpečuje známa a veľmi pekná horehronská pieseň. A nielen táto pieseň, ale aj mnohé legendy o Kráľovej holi nás presvedčili obuť si turistické topánky a zdolať túto „strechu Slovenska“.

Kožaz 2018

13.09.2018

V dňoch 5. 9. 2018 – 7. 9. 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili každoročného branného výcviku KOŽAZ - Kurz ochrany života a zdravia. Kurz sa konal na mieste Drienica, v horskom hoteli Javorná.

Slávnostné otvorenie nového školského roka

28.08.2018

Slávnostné otvorenie nového školského roka 2018/2019 sa uskutoční v pondelok 3. 9. 2018 o 9.00 v športovej hale.

Medzinárodný gastroseminár Opava 2018

27.06.2018

V dňoch 17. - 23. 6. 2018 sa uskutočnil medzinárodný Gastroseminár organizovaný AEHT a Katedrou Lázenství, gastronómie a turizmu Sliezskej univerzity v Opave. Workshopu sa zúčastnilo české družstvo z Opavy, srbské družstvo z Nového Sadu, maďarské družstvo z Budapešti, ukrajinské družstvo z Odesy a družstvo z Hotelovej akadémie v Prešove v zostave MVDr. Juliana Mihályová a Mgr. Ľudmila Krompaská.

Kľúč od pevnosti 2018

25.06.2018

V dňoch 15.6. - 17.6. 2018 sa naši študenti zúčastnili 24.ročníka súťaže "Kľúč od pevnosti Stará Ľubovňa".

Muvina 2018

22.06.2018

Dňa 14. – 15. júna 2018 sa uskutočnil 23. ročník medzinárodnej súťaže Muvina. Na túto prehliadku prichádzajú vína z celého sveta, pozývajú sa odborníci - enológovia z rôznych štátov sveta, aby degustovali vína a ocenili ich medailami. Do súťaže je možné prihlásiť vína všetkých kategórií - vína biele, ružové, červené, vína šumivé a dezertné.

Vyhodnotenie súťaže v písaní na počítači

21.06.2018

V dnešnej dobe počítačov a moderných technológií je priam nevyhnutnosťou vedieť rýchlo a presne písať na klávesnici počítača „všetkými desiatimi“. Túto zručnosť oceňujú aj zamestnávatelia pri prijímaní ľudí do zamestnania. Študenti, ktorí poznajú desaťprstovú metódu písania, túto zručnosť využívajú predovšetkým pri písaní rôznych úloh na počítači, či seminárnych prác.

Exkurzia Solivar 2018

15.06.2018

Počas maturitných skúšok sme sa my, žiaci I.D, spolu s pani učiteľkou Ing. Luciou Bučkovou a pani učiteľkou Ing. Alenou Goliášovou vybrali na exkurziu do prešovských solivarov.

Oheň náš darca v Kežmarku 2018

13.06.2018

Dňa 06. 06. 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili na gastronomickej súťaži „Oheň náš darca“. XII. ročník bol organizovaný pod záštitou majstra kuchárskeho umenia Gabriela Kocáka.

Mačanka

08.06.2018

Dňa 6. júna 2018 sme sa zúčastnili 3. ročníka súťaže vo varení mačanky pod názvom ,,Chute Šariša“, v rámci akcie Dni mesta Prešov na pešej zóne.

<<< 1 2 3 4 5 ... 9 10