Oznámenie riaditeľa Hotelovej akadémie Prešov k maturitným skúškam

02.05.2020

Riaditeľ Hotelovej akadémie Prešov na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zo dňa 23. 04. 2020 určil:

Ďakovný list V. D

01.05.2020

Podľa opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR sa naša praktická maturitná skúška bohužiaľ nemohla konať.

Aktuálne informácie o maturite 2020

01.05.2020

Rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

Ďakovný list V. C

30.04.2020

Ako určite viete, naša praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa v dôsledku koronavírusu COVID-19 musela zrušiť. Touto formou by sme chceli odkázať všetkým našim sponzorom, maturitnej komisii a hosťom jedno veľké ĎAKUJEME.

Ďakovný list V. B

29.04.2020

Na Hotelovej akadémii v Prešove býva každoročne zvykom uskutočnenie praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky formou spoločenskej akcie. Naša trieda sa tento rok pripravovala na slávnostný raut na tému Večierok u Gatsbyho, avšak mimoriadna situácia nielen vo svete, ale aj u nás, nám nedovolila zrealizovať naše plány.

Ďakovný list V. A

29.04.2020

Na Hotelovej akadémii v Prešove sa stalo každoročnou tradíciou organizovanie praktickej časti maturitnej skúšky - formou slávnostného rautu, banketu, či recepcie. Tento rok sa žiaci V.A rozhodli zorganizovať slávnostný raut, ktorý mal každému pripomenúť 15. výročie filmu: Cesta okolo sveta za 80 dní.

Oznámenie neklasifikovaných predmetov

21.04.2020

Na základe Usmernenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 (mimoriadna situácia, zapríčinená prerušením vyučovania v školách od 16. 3. 2020, pretrváva aj v prípade, že by vyučovanie v školách bolo obnovené ešte pred ukončením školského roka, t. j. pred 30. 6. 2020) zo dňa 6. 4. 2020 riaditeľ školy oznamuje neklasifikovanie tých predmetov, ktoré pôvodne boli klasifikované, avšak podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou (napr. laboratórne cvičenia, predmety praktického vyučovania, či výchovy).

VÝZVA

14.04.2020

Riaditeľ Hotelovej akadémie Prešov vyzýva všetkých žiakov školy, aby si v termíne od pondelka 20. 04. 2020 do piatku 24. 04. 2020 v čase od 09.00 do 12.00 hod. podľa vopred dohodnutého harmonogramu prišli zo svojich šatní a šatňových skriniek v škole zobrať svoje osobné veci (knihy, zošity, prezuvky, úbory na telesnú a športovú výchovu, pracovné oblečenie a obuv na cvičenia z technológie prípravy pokrmov a prax) tak, aby v piatok 24. 04. 2020 šatne a šatňové skrinky ostali prázdne.

Veľkonočné prianie

10.04.2020

Veľkonočné sviatky, aké sme tu ešte nemali. Prežite ich v zdraví, ktoré potrebujeme, v spokojnosti, ak sa to dá, a vo viere, že budúcnosť bude opäť radostná. Milostiplné a požehnané veľkonočné sviatky, hojnosť zdravia, šťastia a lásky aj do ďalších dní Vám praje manažment Hotelovej akadémie Prešov.

SEBA DISCIPLÍNA

31.03.2020

Milí žiaci, milí učitelia, ak sme pred časom vraveli, že máme málo času, že nestíhame, že čas rýchlo letí, v tomto období sa všetko okolo nás spomalilo. Je čas, kedy môžeme viac rozmýšľať o sebe, o našich cieľoch, viac plánovať, organizovať zmeny pre budúcnosť. Je tu čas na rozvoj „SEBA DISCIPLÍNY“, toho, čomu hovoríme VLASTNÉ ROZUMNÉ ROZHODOVANIE A AKTIVITA.

<<< 1 2 3 4 5 ... 14 15