Recepcia III. B – 5. výročie otvorenia Čachtického hradu

22.03.2019

Spoločnými silami sa III. B dobojovala v stredu na koniec spoločnej akcie– recepcie. Našou témou bolo 5. výročie otvorenia Čachtického hradu a celá slávnosť sa odohrávala v duchu stredových čias počas éry „krvavej grófky“. Táto téma ako už zo samotného názvu vyplýva, pozostávala zo slovenských jedál.

Recepcia III. D – Grécke olympijské hry

14.03.2019

Recepcia 3.D triedy sa niesla v duchu Gréckych olympijských hier, ako výzdobou, tak aj jedlami. Výzdoba bola zväčša vlastnoručne vyrobená.

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky

06.03.2019

Opäť sa blíži čas, kedy žiaci posledného ročníka Hotelovej akadémie v Prešove absolvujú praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky. V nasledujúcom príspevku sú zverejnené plagáty propagujúce slávnostné akcie jednotlivých tried.

ITF SLOVAKIATOUR v priestoroch Incheba Expo Bratislava

01.02.2019

V dňoch 24. – 27. 01. 2018 sa konal 25. medzinárodný veľtrh cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR v priestoroch Incheba Expo Bratislava.

Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja

28.01.2019

Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska organizuje od roku 2014 Ocenenia Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja. Hlavnou úlohou je oceniť a motivovať ľudí, ktorí pracujú v cestovnom ruchu, pomáhajú pri jeho rozvoji a môžu byť vďaka svojim kvalitám vzorom pre ostatných. Ocenenie má dve formy – výber odbornej poroty a online hlasovanie verejnosti. Nominácie na ocenenie zasielala organizátorom verejnosť do konca novembra 2018. O udelení ocenení osobnostiam a produktom rozhodla odborná porota.

Veľtrh práce a vysokých škôl ProEduco

30.12.2018

Dňa 6. 12. 2018 žiaci IV. B a IV. C navštívili v košickej Steel Arene veľtrh práce a vysokých škôl ProEduco.

Biomasaker

30.12.2018

Biomasaker. Dokumentárny film s týmto názvom mali možnosť sledovať žiaci I. A a I. D triedy v prešovskom klube Wave.

Informačný deň 2018

30.12.2018

Dňa 15. novembra 2018 bol pre žiakov končiaceho ročníka zorganizovaný Informačný deň. Pracovníčka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny informovala o právach a povinnostiach budúcich absolventov po skončení štúdia na strednej škole a zároveň aj o možnostiach pracovať v zahraničí.

Viedeň 2018

21.12.2018

14. 12. 2018 nás, žiakov Hotelovej akadémie, privítala Viedeň snehom a v plnej kráse.

Učenie sa na stanovištiach

21.12.2018

Dňa 20. 12. 201 si žiaci našej školy (II.A a I.D) vyskúšali novú metódu učenia sa pod názvom – Učenie sa na stanovištiach.

<<< 1 2 3 4 5 ... 11 12