OZNAM

07.01.2021

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa 05. 01. 2021 podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa s účinnosťou od 11. 01. 2021 mimoriadne prerušuje školské vyučovanie.

Ekonomická olympiáda 2020

14.12.2020

Dňa 10. decembra 2020 sa na našej škole konal IV. ročník online Ekonomickej olympiády.

Nové formuláre

28.09.2020

V súvislosti s návratom do školy a na pracovisko sú povinní žiaci a zamestnanci školy vyplniť a odovzdať nasledujúce formuláre.

Európsky týždeň športu 2020

28.08.2020

Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. V roku 2020 si pripomenieme jeho 6. ročník. Hlavnou témou kampane ostáva „#BeActive“, ktorá má nabádať k pohybu, a to nielen počas Európskeho týždňa športu, ale po celý rok.

Oznámenie

25.08.2020

V súvislosti s pandémiou Covid-19 sú povinní zamestnanci školy a zákonní zástupcovia žiakov, resp. plnoletí žiaci vyplniť náležité dotazníky a vyhlásenia. Zároveň zverejňujeme podmienky pre vstup do školy.

Ekonomické súťaže v školskom roku 2019/2020

26.06.2020

V školskom roku 2019/2020 žiaci našej školy sa zapojili do viacerých ekonomických súťaží nielen v rámci školy, ale reprezentovali školu aj na krajskej a celoslovenskej úrovni a dosiahli veľmi pekné výsledky.

Recepcia III. B – Benátsky karneval

28.02.2020

Dňa 21. 2. 2020 sme zorganizovali recepciu pod názvom Benátsky karneval. Na tejto recepcii sa podávali jedlá talianskej kuchyne, takže mohli sme ochutnať jedlá, ktoré sa bežne takto na Slovensku nerobia. Kuchári , aj napriek menším komplikáciám navarili výborné jedlá, ktoré boli rozdelené do 3 skupín: studený bufet, teplý bufet a cukrovinky.

RECEPCIA III. A TRIEDY - Slávnostné spustenie pravidelnej leteckej linky do Južnej Ameriky

28.02.2020

Žiaci III. A triedy si dňa 21. 2. 2020 opäť vyskúšali, v rámci predmetu EPP, ako prebieha praktická maturitná skúška. Tentokrát mali za úlohu zorganizovať recepciu pre 31 hostí pri určitej príležitosti, ktorou bolo - Slávnostne spustenie pravidelnej leteckej linky do Južnej Ameriky.

Exkurzia Double Tree by Hilton a McDonald’s 2020

27.02.2020

Dňa 24. 02. 2020 sa žiaci IV. C triedy spolu s pani učiteľkami Tóthovou a Turčinovou zúčastnili exkurzie v McDonald’s a v hoteli Double Tree by Hilton v Košiciach.

Medzinárodný deň materinského jazyka

25.02.2020

Viete, kto to boli Ľudovít Štúr alebo Anton Bernolák? Určite áno. My, žiaci hotelovej akadémie, sme si to pripomenuli trochu netradične.

<<< 1 2 3