Voľné pracovné miesto pedagogického zamestnanca - zverejnenie

08.11.2019

Riaditeľ Hotelovej akadémie Prešov podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov zverejňuje voľné pracovné miesto na pozíciu 1 miesto učiteľ/ka všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou na matematiku.

Imatrikulácia 2019

08.11.2019

Dňa 7. 11. 2019 sa v prešovskom PKO uskutočnila imatrikulácia Hotelovej akadémie Prešov 2019. Celé dopoludnie sa nieslo v zábavnom, tanečnom a športovom duchu, ktoré dopĺňala už známa kapela z minulého roka s názvom ROBI-M.

Deň Prešovského samosprávneho kraja

05.11.2019

Pozývame Vás do priestorov našej školy na aktivity konané v rámci Dňa Prešovského samosprávneho kraja, dňa 12. 11. 2019.

Zdravá prítomnosť, pekná budúcnosť

29.10.2019

Dňa 16. 10. 2019 sa uskutočnila naša prvá praktická realizácia spoločenskej udalosti – banket, ktorý sa každoročne koná v treťom ročníku, v rámci predmetu technológii prípravy pokrmov. Pri tejto príležitosti sme predviedli naše nadobudnuté vedomosti a zručnosti počas trojročného štúdia.

Baristický kurz 7. – 11. 10. 2019

22.10.2019

V týždni od 7. – 11. 10. 2019 sa na našej škole konal baristický kurz pod vedením Mgr. Pavla Krajňáka. Kurz bol rozdelený do dvoch termínoch a troch častí: teoretickej, praktickej časti a na záverečné skúšky.

Prvý sneh v Tatrách!

16.10.2019

Chcete sa pokochať výhľadom na Velické pleso? Navštívte Horský hotel Sliezsky dom. Nám sa to v pondelok (7.10.2019) podarilo.

Odborné semináre ekonomických predmetov

10.10.2019

Predmetová komisia ekonomických predmetov zorganizovala v septembri 2019 na pôde našej školy odborné semináre pre žiakov 5. ročníka.

Návšteva Krajského múzea v Prešove

09.10.2019

Ako študenti 2. ročníka, sme sa začali učiť predmet Ekonomika. Na prvých hodinách sme sa venovali cestovnému ruchu. Pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu, ktorý bol 27. septembra, sme navštívili Krajské múzeum v Prešove.

Európsky deň jazykov v Ruskom centre PU

07.10.2019

Dňa 3. 10. 2019 sa žiaci II. C triedy s vyučujúcou Mgr. S. Kuchárovou zúčastnili prezentácie "Európsky deň jazykov - Ruský jazyk v Európe" spojenej s kvízom.

Tučibomba...No a čo?

05.10.2019

Piatkové ráno začalo pre žiakov III.B a III.C príjemnou besedou s autorkou kníh, novinárkou, herečkou, mediátorkou, Renátou Názlerovou. Stretli sme sa v Knižnici Pavla Országha Hviezdoslava v Prešove pri príležitosti ďalšieho ročníka známej akcie Prešov číta rád. Táto autorka pôsobila veľmi ľudsky, otvorene, úprimne a páčila sa mi svojím vystupovaním. Väčšina žiakov ju poznala z televíznych relácií Súdna sieň, Ochrancovia alebo Supermama.

<<< 1 2 3 4 5 ... 10 11