Vážení rodičia, priatelia a sympatizanti Hotelovej akadémie Prešov!

Rozhodnite o použití 2 % (3 %) z Vašich daní!

 

Manažment Hotelovej akadémie Prešov a HOTELAK, občianske združenie pri Hotelovej akadémii Prešov sa na Vás obracajú so žiadosťou, aby ste využili možnosť poukázať sumu do 2 % (3%) z Vami zaplatenej dane z príjmu za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, v prospech našej školy.  

HOTELAK, občianske združenie pri Hotelovej akadémii Prešov je registrovaný prijímateľ časti dane z príjmu a garantuje, že Vami poukázané finančné prostriedky budú použité v rámci zákona a stanov občianskeho združenia HOTELAK na rozvoj školy, zvýšenie úrovne vyučovacieho procesu a na podporu mimovyučovacích akti­vít žiakov našej školy.

Využite svoju možnosť a rozhodnite sami o poukázaní sumy 2 % (3 %) z Vašej dane pre konkrétneho prijímateľa, v opačnom prípade o anonymnom použití dane rozhodne štát. Toto rozhodnutie Vás nič ne­stojí ale ním pomôžete zlepšiť študijné podmienky pre Vaše deti, našich žiakov!

Výzva na poukázanie 2 % z dane z príjmu za rok 2018

Vyhlasenie-2019-DP-2018

Potvrdenie-2019-DP-2018