Vážení rodičia, priatelia a sympatizanti Hotelovej akadémie Prešov!

S poľutovaním Vám oznamujeme, že občianske združenie HOTELAK, ani Rodičovské združenie pri Hotelovej akadémii Prešov neboli zaregistrované pre príjem 2 % (3 %) z dane z príjmu za predchádzajúce zdaňovacie obdobie 2019.

Finančné prostriedky z Vami zaplatenej dane z príjmu za predchádzajúce zdaňovacie obdobie môžete poskytnúť iným zaregistrovaným prijímateľom.

Za doterajšie príspevky z predchádzajúcich zdaňovacích období Vám srdečne ďakujeme.

Garantujeme Vám, že Vami poukázané finančné prostriedky sú použité v rámci zákona a stanov občianskeho združenia HOTELAK na rozvoj školy, zvýšenie úrovne vyučovacieho procesu a na podporu mimovyučovacích aktivít žiakov našej školy.

 

                                                                                                          MVDr. Jozef Šenko

                                                                                                               riaditeľ školy