Vyberáte si strednú školu?

Ponúkame Vám našu! Prečo?

Máme dlhoročné skúsenosti v odbore, výborné výsledky, dobré meno a bohaté domáce i zahraničné kontakty a aktivity.

Nenechajte sa odradiť štatistickými údajmi o počte záujemcov. Predbežný záujem je každý rok vysoký. Skutočný záujem je o čosi nižší. Skúsenosti z posledných rokov ukazujú, že sa k nám hlási asi polovica uchádzačov, ktorí majú prvoradý záujem o gymnázium alebo inú strednú školu. Keďže v ZŠ dosahujú výborné a veľmi dobré výsledky, v prijímacom konaní sa umiestnia na popredných miestach, ale na štúdium sa zapíšu na inú školu.

Kto sa v rámci prijímacieho konania umiestni „pod čiarou“ a má vážny záujem o štúdium v našej škole, nech jeho zákonný zástupca v zákonnej lehote do 5 dní od doručenia rozhodnutia podá odvolanie voči rozhodnutiu riaditeľa školy o neprijatí na štúdium. „Čiara“ sa určite bude posúvať. Je potrebné dúfať a vydržať.

Kto má vážny záujem o štúdium v našej škole a je už zapísaný na inú školu, po zmene rozhodnutia riaditeľa školy môže zákonný zástupca zápis na inej škole zrušiť a zapísať dodatočne prijatého uchádzača na štúdium v našej škole.

Pekné letné prázdniny

Všetkým učiteľom, zamestnancom, žiakom a priateľom Hotelovej akadémie v Prešove prajeme pekné letné prázdniny.

Vedenie školy

Rozdelenie na letnú prax

Pre žiakov, ktorí absolvujú letnú prax v stredisku odbornej praxe Floriánka zverejňujeme nasledujúci rozpis praxe.

Návratka pre absolventov

Milí absolventi, cheme vedieť, ako ste sa uplatnili po ukončení štúdia na našej škole. Preto vás prosíme o vyplnenie a spätné zaslanie tejto návratky.

Motto školy

"Spájame tradíciu s budúcnosťou v oblasti hoteliérstva."

Jozef Šenko, riaditeľ školy

Mimoškolské aktivity 

Medzinárodný workshop Opava 2014

opava up1.jpg

Komprax 2014

1_up.jpg

Súťaže

Kľúč od pevnosti 2014

pieniny_up.jpg