Vyberáte si strednú školu?

Ponúkame Vám našu! Prečo?

Máme dlhoročné skúsenosti v odbore, výborné výsledky, dobré meno a bohaté domáce i zahraničné kontakty a aktivity.

Nenechajte sa odradiť štatistickými údajmi o počte záujemcov. Predbežný záujem je každý rok vysoký. Skutočný záujem je o čosi nižší. Skúsenosti z posledných rokov ukazujú, že sa k nám hlási asi polovica uchádzačov, ktorí majú prvoradý záujem o gymnázium alebo inú strednú školu. Keďže v ZŠ dosahujú výborné a veľmi dobré výsledky, v prijímacom konaní sa umiestnia na popredných miestach, ale na štúdium sa zapíšu na inú školu.

Kto sa v rámci prijímacieho konania umiestni „pod čiarou“ a má vážny záujem o štúdium v našej škole, nech jeho zákonný zástupca v zákonnej lehote do 5 dní od doručenia rozhodnutia podá odvolanie voči rozhodnutiu riaditeľa školy o neprijatí na štúdium. „Čiara“ sa určite bude posúvať. Je potrebné dúfať a vydržať.

Kto má vážny záujem o štúdium v našej škole a je už zapísaný na inú školu, po zmene rozhodnutia riaditeľa školy môže zákonný zástupca zápis na inej škole zrušiť a zapísať dodatočne prijatého uchádzača na štúdium v našej škole.

Na Eurocupe sa streli barmani z celej Európy

drinks_slideshow.jpg

Tohtoročný 21. ročník medzinárodnej barmanskej súťaže juniorov, Eurocup, prilákal 22. - 23. októbra do Prešova súťažiacich nielen zo Slovenska, ale aj z ďalekej Litvy či Fínska. Svoje barmanské umenie predviedli aj Česi, Slovinci, Maďari, Poliaci i Ukrajinci. A poviem vám, bolo sa na čo pozerať! Čítajte viac ...

Motto školy

"Spájame tradíciu s budúcnosťou v oblasti hoteliérstva."

Jozef Šenko, riaditeľ školy

Mimoškolské aktivity 

Danubius - gastro

20140219101333_stanok_up.jpg

Komprax 2014

1_up.jpg

Súťaže

St. Nicolaus Cup

sutaz_nc_up.jpg