plagat_web.jpg

Voľné pracovné miesto - zverejnenie

Riaditeľ Hotelovej akadémie Prešov podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2011 Z. z. a v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov zverejňuje voľné pracovné miesto na pozíciu - 1 miesto učiteľ/ka všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou na anglický jazyk.  Čítaj celý dokument

Harmonogram prezentácií zahraničnej praxe v roku 2016

Všeobecná prezentácia o destináciách, kritériách a podmienkach zahraničnej praxe 2016 – 20. január 2016 (streda), 14.30 v učebni C3, povinná účasť pre všetkých, ktorí plánujú absolvovať zahraničnú prax v roku 2016, účasť rodičov vítaná.

Grécko – 19. január 2016 (utorok),

Nemecko (Waren) – 3. február 2016 (streda),

Cyprus – 4. február 2016 (štvrtok).

Viac informácií na nástenke školy a na prezentácii 20. januára 2016. Ďalšie ponuky zahraničnej praxe budú zverejnené pribežne.

 23. ROČNÍK medzinárodnej barmanskej súťaže juniorov – EUROCUP

ivana_up.jpg

V dňoch 11. – 12. novembra 2015 sa v priestoroch Športovej haly Hotelovej akadémie v Prešove uskutočnil 23. ročník medzinárodnej barmanskej súťaže juniorov v miešaní nápojov - EUROCUP. Podujatie sa realizovalo pod záštitou AEHT – Asociácie európskych škôl hotelierstva a turizmu, Slovenskej barmanskej asociácie (SKBA) a Prešovského samosprávneho kraja. Hlavným organizátorom súťaže bola Hotelová akadémia Prešov.

Tohto ročníka súťaže Eurocup sa zúčastnilo 73 súťažiacich zo 7 krajín, medzi ktorými nechýbali Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Portugalsko, Slovinsko a Ukrajina. Slovensko reprezentovalo 27 družstiev. Účastníci súťažili v kategórii Klasik a v kategórii Flair. Kategória Klasik pozostávala zo súťaže jednotlivcov a zo súťaže družstiev. Súťažiacich hodnotila chuťová a technická komisia, ktorú tvorili licencovaní komisári SKBA, vrátane majsterky sveta v miešaní nápojov z roku 2014 Jany Karkušovej. Súťažné dianie v Športovej hale HA Prešov na Baštovej ulici sledovalo vyše 1000 divákov, ktorí prišli podporiť svojich favoritov a vytvorili fantastickú atmosféru. Tú vhodne podporili kulisy pripomínajúce Londýn, keďže povinnou surovinou pri príprave Before dinner koktejlu bo London Dry Gin Bombay Sapphire. Čítaj viac ...

slide_cup.jpg

 Motto školy

"Spájame tradíciu s budúcnosťou v oblasti hoteliérstva."

Jozef Šenko, riaditeľ školy

 

Vianoce v Európe 2015

vianoce_up.jpg

Prezentačné video o škole

Pre záujemcov o štúdium na našej škole, ako aj pre našich návštevníkov sme pripravili nasledujúce prezentačné video.

video_small.jpg

 

Vianoce v Európe 2014


final logoEN.jpg

 

 Napísali o nás

Newsletter AEHT December 2014

Začiatkom decembra na predvianočne vyzdobenú pešiu zónu v Prešove zavítal Mikuláš. Za účasti stoviek Prešovčanov na priestranstve pred historickou radnicou a Konkatedrálou sv. Mikuláša rozsvietil vyzdobený vianočný strom a ponúkol zúčastneným bohatý kultúrny program. Kto sa vybral vysvietenou Floriánovou ulicou a prešiel Floriánovou bránou, nad vchodom do budovy hotelovej akadémie uvidel 13 vlajok štátov Európy, vlajku EÚ a vlajku AEHT. Bol to signál, že v hotelovej akadémii sa zase deje niečo významné a zaujímavé. Plagáty v meste a informácie v miestnej a regionálnej tlači pozývali širokú verejnosť v dňoch 8. - 12. decembra 2014 do Športovej haly Hotelovej akadémie na 23. ročník medzinárodného podujatia „Christmas in Europe – Vianoce v Európe 2014“, hostiteľom ktorého bola Hotelová akadémia Prešov. Toto prestížne podujatie je oficiálnou aktivitou Asociácie európskych škôl hotelierstva a turizmu (AEHT) združujúcej vyše 430 škôl zo 44 krajín. Čítaj viac...

Fotografie z podujatia Vianoce v Európe 2014

 

Súťaže

Expert Geniality Show

expert_up1.jpg

Olympiáda v AJ

anj_up.jpg

SLOVAK BARISTA CUP junior

martin_up.jpg

Mimoškolské aktivity 

5. C a Bratislava

blava_up.jpg

Imatrikulácia

imatrikulacia_ up.jpg

TOKAJ

Clipboard01.jpg