Cyklus zaujímavých stretnutí

V tomto šk. roku sme pre Vás pripravili cyklus stretnutí so zaujímavými osobnosťami, ktorý sa bude striedať s prezentáciami o zahraničnej praxi. Budeme sa snažiť vyberať osobnosti, ktoré svojím životným príbehom môžu byť zdrojom poučenia a inšpirácie. Budeme radi, ak nám pri výbere pomôžete aj Vy svojimi návrhmi. Prezentácie o zahraničnej praxi budú viesť žiaci, ktorí sa aktuálne vrátili zo zahraničnej praxe. Sú pripravení podeliť sa s Vami o svoje skúsenosti a zážitky, a to všetko umocnené bohatou fotodokumentáciou. Stretnutia sa budú konať vždy v stredu popoludní so začiatkom o 14.30. Bližšie informácie budú zverejňované na zelenej nástenke na medziposchodí.

Naším prvým hosťom bol v stredu 17. septembra Tomáš Callo, majiteľ DUBLIN CAFE  a DUBLIN PUBu v Prešove. Počas úvodného vstupu nám priblížil svoju predstavu o hostiteľstve a prezradil v akom podniku sa cíti dobre, resp. kam sa rád vracia. V diskusii so žiakmi vyzdvihol dôležitosť a hodnotu vzdelania a porovnal jeho trvácnosť oproti materiálnym veciam (napr. mobil), ktoré sú cenovo nákladné ale ich hodnota a použitie sú časovo veľmi obmedzené. V ďalšej časti sme sa dozvedeli o jeho kritériách a postupe pri výbere zamestnancov, tiež sme však porovnávali to, či hostia uprednostňujú skvele vybavený podnik alebo podnik so skvele vybavenými zamestnancami. V závere sa účastníci stretnutia zhodli na tom, že takéto stretnutia s osobnosťami z praxe sú želaným spestrením života školy a že je potrebné v nich pokračovať. Ďakujeme Tomášovi Callovi za pútavé rozprávanie a želáme mu veľa spokojných hostí a úspechov pri dosahovaní svojich snov. Aj vďaka nim sa môžeme cítiť v DUBLIN CAFE ako hostia, a pritom ako doma. 

V stredu 24. septembra sa na Vás tešia Eva, Natália, Kristiána, Lenka a Gabika, ktoré sa len pred pár dňami vrátili z Francúzska, resp. z Korziky. Príďte sa dozvedieť niečo nové a pritom neformálne, bude priestor aj na otázky. Vítaní sú žiaci, učitelia aj rodičia!

 

Motto školy

"Spájame tradíciu s budúcnosťou v oblasti hoteliérstva."

Jozef Šenko, riaditeľ školy

 

Eurocup 2014

Milí mladí barmani, nadšenci barmanského umenia!

Je nám potešením pozvať Vás na začiatku šk. roka 2014/2015 na tradičnú medzinárodnú barmanskú súťaž juniorov EUROCUP, ktorej 22. ročník sa uskutoční v Prešove v dňoch 21. – 22. októbra 2014. EUROCUP, jedno z najväčších podujatí pre juniorských barmanov v rámci Európy, je súčasťou kalendára oficiálnych aktivít Európskej asociácie škôl hotelierstva a turizmu (AEHT).  čítaj viac...

Napísali o nás

Najlepšie odborné školy na Slovensku sú členmi Zväzu hotelov a reštaurácií SR

Návratka pre absolventov

Milí absolventi, cheme vedieť, ako ste sa uplatnili po ukončení štúdia na našej škole. Preto vás prosíme o vyplnenie a spätné zaslanie tejto návratky.

Vyberáte si strednú školu?

Ponúkame Vám našu! Prečo?

Máme dlhoročné skúsenosti v odbore, výborné výsledky, dobré meno a bohaté domáce i zahraničné kontakty a aktivity.

Nenechajte sa odradiť štatistickými údajmi o počte záujemcov. Predbežný záujem je každý rok vysoký. Skutočný záujem je o čosi nižší. Skúsenosti z posledných rokov ukazujú, že sa k nám hlási asi polovica uchádzačov, ktorí majú prvoradý záujem o gymnázium alebo inú strednú školu. Keďže v ZŠ dosahujú výborné a veľmi dobré výsledky, v prijímacom konaní sa umiestnia na popredných miestach, ale na štúdium sa zapíšu na inú školu.

Kto sa v rámci prijímacieho konania umiestni „pod čiarou“ a má vážny záujem o štúdium v našej škole, nech jeho zákonný zástupca v zákonnej lehote do 5 dní od doručenia rozhodnutia podá odvolanie voči rozhodnutiu riaditeľa školy o neprijatí na štúdium. „Čiara“ sa určite bude posúvať. Je potrebné dúfať a vydržať.

Kto má vážny záujem o štúdium v našej škole a je už zapísaný na inú školu, po zmene rozhodnutia riaditeľa školy môže zákonný zástupca zápis na inej škole zrušiť a zapísať dodatočne prijatého uchádzača na štúdium v našej škole.

Mimoškolské aktivity 

Medzinárodný workshop Opava 2014

opava up1.jpg

Komprax 2014

1_up.jpg

Súťaže

Kľúč od pevnosti 2014

pieniny_up.jpg