Prijímacie konanie pre nenaplnený počet miest

Riaditeľ Hotelovej akadémie Prešov podľa § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020, po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 09. 06. 2020 vyhlasuje prijímacie konanie na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka v Hotelovej akadémii Prešov v študijnom odbore 6323K hotelová akadémia za podmienok zverejnených v upravených kritériách pre prijímacie konanie pre školský rok 2020/2021. Celý dokument si môžete stiahnuť tu.

Informačný list o škole  

20161202_letak-page-001.jpg

  

Súťaže a aktvity

Recepcia III. A

IIIA_rec2020.jpg

Odborné exkurzie Košice

mc_do2020_300.jpg

Valentín

valentin2020_up300.jpg

 


 

Recepcia III. B

recc3B2020_300.jpg

Vyberáte si strednú školu? Ponúkame Vám našu! Prečo?

Máme dlhoročné skúsenosti v odbore, výborné výsledky, dobré meno a bohaté domáce i zahraničné kontakty a aktivity. Hotelová akadémia v Prešove má za sebou bohatú históriu – je jednou z najstarších tunajších stredných škôl. V tomto školskom roku si pripomíname 90. výročie založenia jej prvej predchodkyne Odbornej školy pre ženské povolania.  Čítaj viac....

Motto školy

"Spájame tradíciu s budúcnosťou vo vzdelávaní
v oblasti gastronómie a hoteliérstva."

Jozef Šenko, riaditeľ školy