Cyklus zaujímavých stretnutí

Sadko Mýtnik, Cognac Embassy, Košice

15. októbra 2014 sme privítali, dá sa povedať že symbolicky, Sadka Mýtnika zo spoločnosti Cognac Embassy v Košiciach. Symbolicky preto, že to bolo stretnutie, ktoré predchádzalo 22. ročníku Eurocupu a Sadko Mýtnik je jedným z tých, čo stáli pri začiatkoch tejto medzinárodnej barmanskej súťaže juniorov; počas piatich ročníkov bol spolu s Petrom Dubinom jej hlavným sponzorom.

Sadko Mýtnik je pozoruhodným človekom vo viacerých smeroch, a je to poznateľné od prvej chvíle ako sa s ním spoznáte. Takým bolo aj stretnutie s ním, počas ktorého sme sa dozvedeli momenty z jeho detstva, ktoré ovplyvnili jeho životnú filozofiu. Po vyznaniach či skôr priznaniach o jeho vzťahu ku škole nasledovalo rozprávanie o jeho vášni pre prácu v obsluhe, o anabáze v Lýbii a o jeho podnikateľských úspechoch i neúspechoch. Jeho podnikateľské úspechy aj neúspechy sa spájali s distribúciou prémiových destilátov na Slovensku. Tieto skúsenosti ho doviedli k poznaniu, že spoliehať sa je potrebné predovšetkým na seba. V súčasnosti je majiteľom koňakového klubu v Košiciach, niekoľko rokov usilovne pracuje na encyklopédii o koňakoch a rád by sa vydal na cestu vzdelávania, ktorou by chcel pozdvihnúť nápojovú kultúru nielen na Slovensku, ale v celej Európe. Práve naša škola je tou, s ktorou chce v tejto oblasti spolupracovať. Jeho idea je postavená na koncepte zmyslového prepojenia vôní, farieb a chutí. Na predstavenie uvedeného konceptu ponúkol účastníkom stretnutia možnosť priradiť vône z kazety vôní ku známym druhom ovocia.

Podľa Sadka Mýtnika nie je dôležité akým dokladom či certifikátom sa človek prezentuje, ale to, čo naozaj dokáže robiť a čo robí rád. Práve vtedy totiž človek prestáva chodiť do práce, sledovať začiatok a koniec pracovnej doby a namiesto toho sa na prácu teší, lebo to vlastne nie práca, ale koníček. Je treba dodať, že Sadkove zanietenie pre povolanie čašníka a barmana bolo leitmotívom celého stretnutia. Tí, ktorí sa zúčastnili a vydržali do konca, boli odmenení pozvaním do koňakového klubu na návštevu spojenú s degustáciou, na ktorú si môžu pozvať aj priateľa či priateľku. Pre všetkých na škole nechal k dispozícii knihy a publikácie o koňaku, ktoré si môžete preštudovať v oddychovej zóne v školskom bufete v C5. Pre účastníkov Eurocupu a Vianoc v Európe prisľúbil prijatie v košickom koňakovom klube a prezentáciu spojenú s degustáciou.

 Ďakujeme Sadkovi za pútavé rozprávanie a želáme veľa úspechov pri napĺňaní svojich cieľov!

 Motto školy

"Spájame tradíciu s budúcnosťou v oblasti hoteliérstva."

Jozef Šenko, riaditeľ školy

 

Veselé Vianoce a štastný nový rok

openhouse8.jpg

Všetkým žiakom, zamestnancom a priateľom Hotelovej akadémie v Prešove prajeme pokojné a požehnané vianočné sviatky a úspešný nový rok 2015.

Vedenie školy


final logoEN.jpg

 

Mimoškolské aktivity 

Wine day 2014

permon_up_mini1.jpg

Zo starého nové

20140924124343_butet_up.jpg

KOŽAZ 2014

20140925115024_kozazup.jpg

Komprax 2014

1_up.jpg

Súťaže

Kľúč od pevnosti 2014

pieniny_up.jpg